Sporazum o podršci ženskom preduzetništvu 2021

Sporazum o podršci ženskom preduzetništvu


Sporazum ima za cilj da ukaže na loš položaj ženskog preduzetništva na Jugu Srbije.

Potpisnici sporazuma se obavezuju da će dati aktivnu podršku razvoju ženskog preduzetništva. Ovaj sporazum je nastao kao rezultat istraživanju FREN-a. U tom istraživanju se navodi da je položaj žena preduzetnica na Jugu Srbije najlošiji u odnosu na ostatak Srbije. Samo 20% žena na Jugu Srbije se nalazi u sektoru privatnog preduzetništva kao direktor ili vlasnik pravnog subjekta. Takodje je utvrdjeno da je 20% žena bilo izloženo nekom obliku diskriminacije. Manje o 20% žena se nalazi na nekom od rukovodećih položaja u državnom sektoru.

Sporazum predstavlja bazni dokument iz koga treba da proisteknu razvojni projekti u tri pravca:
- podrška poslovnom umrežavanju žena preduzetnica
- finansijska podrška projektima ženskog preduzetništva
- aktivan rad na sprečavanju svih oblika diskriminacije prema ženama

 

Sporazum je eo kampanje porške ženskom preduzetništvu koju jepokrenula nevlaina organizacija Pravi potez.

NVO Pravi potez
Knjaza Miloša 140-11
Aleksinac 18220
Matični broj 28087861
PIB 107652915

www.ostojic.in.rs

Natasa_Milojevic21.jpg


NVO Pravi potez    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem NVO Pravi potez da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...