Ukidanje PDV na hranu, opremu i odeću za bebe, i max maržu 10%

Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...




Facebook