★ JAVNI POZIV GRAĐANIMA na odbranu svojih ustavom garantovanih prava

 • Ja,

  Slobodan čovek i građanin Republike Srbije,
  vlasnik suvereniteta Republike Srbije, koja je JAVNO DOBRO (res publica),
  a koja je, u članu 1. ustava RS, zasnovana da načelima DEMOKRATIJE (vladavine naroda),
  a u članu 2. ustava RS, meni - građaninu i svim ostalim građanima - jemči suverenitet nad našom republikom, suverenitet koji je, a navedeno u istom tom članu - NEOTUĐIV i “ni jedan državni organ, politička organizacija, grupa ili pojedinac - NE MOŽE PRISVOJITI - suverenost od građana”, “niti uspostaviti vlast mimo slobodno izražene volje građana”...

  Dakle - ja - VLAST, VLASNIK I SUVEREN Republike Srbije,

  JAVNO POZIVAM - sve svoje sugrađane na zajedničko okupljanje i saradnju na odbrani ovih, naših - neotuđivih prava.

  Trenutna uzurpacija naših života, naše imovine i naših institucija, samo je poslednja, najagresivnija i najzlokobnija u čitavom nizu uzurpacija naših života, naše imovine i naših institucija, svih proteklih decenija.

  Svi naši problemi, a koji proističu iz svih takvih - NEUSTAVNIH - prisvajanja i uzurpacija, sistemske su prirode. Dakle, svi naši problemi su sistemski i jedino se SISTEMSKI MOGU REŠITI.

  Upućujem zato ovaj javni poziv SVIM GRAĐANIMA, a pre svega građanima koji koji su najstručniji i najsposobniji da doprinesu (poput naučnih radnika sa Filozofskog fakulteta i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu), da se samoorganizuju i daju svoj doprinos - SISTEMSKIM REŠENJIMA.

  Taoci smo lažne parlamentarne, predstavničke demokratije, od koje u realnosti, nemamo - ni parlament - ni predstavnike - ni demokratiju.

  Takvo stanje, za posledicu ima, da i sam sistem, omogućava zloupotrebe i sve one uzurpacije i otuđivanja naših neotuđivih prava i sloboda.

  Pozivam zato, sve građane Republike Srbije, sve slobodne ljude, sve pojedince koji shvataju važnost ove borbe, da se uključe u SISTEMSKO REŠAVANJE ovih problema.

  Da se, pre svega i pre svih, okupe upravo oni koji su najsposobniji i imaju najviše znanja i uticaja, te da zajedničkim, udruženim radom, donesu platformu nekog - novog državnog uređenja. Da počnemo da stvaramo - STVARNU DEMOKRATIJU.
  Stvarnu demokratiju u kojoj će pojedinac - slobodan građanin republike - biti jedini politički činilac i jedini politički nosilac vlasti - (Garant očuvanja demokratskih procesa.)

  Izbacimo partije i interese stranačkih mašinerija iz sistema sudske, zakonodavne, i izvršne vlasti, pa više niko nikada neće ni biti toliko moćan da uzurpira čitavo društvo.

  O svim ostalim pojedinostima, modelima i načinima kako to izvesti, društvene nauke svakako mogu da daju odgovor. Što se i očekuje od ljudi koji se bave naučnim radom.

  Polazna osnova može biti na tragu direktne, tj. neposredne demokratije, na primerima Islanda i Švajcarske, ali svakako - prilagođeno našim uslovima - a kako bismo konačno, ne samo nakon čitavih ukradenih života naših generacija, već i nakon vekovnih patnji i stradanja, napokon ostvarili vladavinu naroda, odnosno - stvarnu demokratiju, a time konačno i trajni mir, trajnu stabilnost i trajan - stvarni razvoj društva i pojedinca u njemu.

  Imamo istorijsku šansu, da nakon toliko decenijskih i vekovnih nedaća koje smo trpili, a trpimo i danas, učinimo jedan konačan i sistemski otklon.
  Priliku, da baš kako su kroz čitavu našu istoriju, naši istaknuti pojedinci iz prirodnih nauka, dali doprinos i doneli civilizacijke promene na bolje, ne samo svom narodu već i čitavom čovečanstvu... Isto tako, danas imamo priliku i da neki drugi pojedinci iz društvenih nauka, učine to isto.

  A zajedno sa slobodnim i suverenim građanima, svi skupa, konačno da izađemo iz ovog začaranog kruga.

  Jer - ko ako ne mi? Kada - ako ne sada?

  Tvoj život nije okrajak hleba u rukama nekog alAVog i obesnog deteta, koje više voli punjene lignje.
  Tvoj život je samo tvoj!
  ...A život se živi!

  ...Dostojanstveno i Slobodno - Hrabro i Solidarno...

  Stvorimo takav život!
  Život dostojan čoveka u 21. veku.
  Resurse... i ljudske i prirodne i tehnološke - imamo.

  Na nama je.

Predrag Stakić - slobodan čovek i građanin Republike Srbije    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Predrag Stakić - slobodan čovek i građanin Republike Srbije da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook