Podrska lekarima " Ujedinjeni protiv kovida'

Mi dole potpisani gradjani podrzavamo lekare potpisnike 'Ujedinjeni protiv kovida' u njihovim zahtevima 

- da se javnosti objasni nadležnost nad bazom iza COVID portala, 

- da se organizuje postupak pouzdanog utvrđivanja broja zaraženih, obolelih i umrlih od kovida-19, kako u opštoj populaciji, tako i među zdravstvenim radnicima. 

- nezavisnu istragu; ukoliko se utvrdi da su podaci bili namerno zataškavani, za odgovorne koji su u tome svesno i namerno učestvovali treba tražiti profesionalnu, a i svaku drugu odgovornost.

- da odgovornost za nastalu štetu preuzme Krizni štab u celini. 

- da se formira novi Krizni štab koji bi činili eksperti sa dokazanim stručnim i moralnim kvalitetima. Javnosti i novim članovima bi pod hitno trebalo razjasniti uzroke neuspeha trenutnog Kriznog štaba. 

- da se stane na put zastrašivanju i politizaciji koji i inače, a naročito u epidemiji, ometaju dobru praksu i narušavaju lično dostojanstvo zdravstvenih radnika.  

Takodjer se pridruzujemo njihovim pozivima:  

Pozivamo vlasti da brzo reaguju u skladu sa teškom trenutnom situacijom. 

Pozivamo građane da poštuju epidemiološke preporuke uprkos njihovom kasnom dolasku.

Pozivamo kolege da stanu uz nas, jer jedini način da pobedimo strah koji vlada u zdravstvu je da svi stanemo zajedno.  

Gradjani potpisnici ove peticije posebno isticu da se suprotstavljaju  nipodastavanju lekara  potpisnika od strane vlasti dovodjenjem u pitanje njihove strucnosti.  

Verujemo da kao sto su lekari istakli:  

Samo zajedno možemo pomoći jedni drugima.

Samo zajedno možemo pomoći građanima Republike Srbije u ovoj borbi. 

Borba protiv kovida je zajednička borba.

 

 
Facebook