Smanjenje cijena dječijih vrtića u Vinkovcima

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 27. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2011. god. temeljem članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” br. 10/97. i 107/07.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 8./09.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/09.) donosi

M J E R I L A

o načinu i uvjetima sudjelovanja grada Vinkovaca u financiranju dječjih vrtića na području Grada čiji vlasnik nije Grad

 

 

U dječjim vrtićima mjesečne ekonomske cijene po djetetu za pojedine programe iznose:

 

1.250,00 kn za primarni 10-satni program za djecu vrtićke dobi,

400,00 za 1. djete

600,00 za 2. djece

900,00 za 3. djete

1.300,00 kn za primarni 10-satni program za djecu jasličke dobi,

450,00 za 1. djete

700,00 za 2. djece

950,00 za 3. djete

700,00 kn za primarni 5-satni program.

150,00 za 1. djete

300,00 za 2. djece

450,00 za 3. djete


S obzirom na prosjek primanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, te koliko se izdvaja mjesečno iz plaće za proračun pokrećem

PETICIJU

za povećanje sufinanciranja grada Vinkovaca.

 


JOSIPA BOGDANOVIĆ    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem JOSIPA BOGDANOVIĆ da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook