Ukidanje izbornog prava građana Republike Srbije starijih od 60 godina

PREDLOG ZA IZMENU USTAVA REPUBLIKE SRBIJE I UKIDANJE IZBORNOG PRAVA DRŽAVLJANA STARIJIH OD 60 GODINA

U skladu sa Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi ("Sl. glasnik RS", br. 111/2021 i 119/2021) pokrećem narodnu inicijativu za ukidanje izbornog prava državljana Republike Srbije starijih od 60 godina.

Predlog za izmenu člana 52, stava 1, Ustava Republike Srbije

Umesto:

''Svaki punoletan, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije ima pravo da bira i da bude biran.''

treba da stoji:

''Svaki punoletan sa manje od 60 godina starosti, poslovno sposoban državljanin Republike Srbije ima pravo da bira i da bude biran.''

OBRAZLOŽENJE

Višedecenijsko iskustvo pokazuje da su građani Republike Srbije stariji od 60 godina, kao veoma ranjiva društvena grupa, jako podložni manipulacijama, ucenama i lažnim obećanjima političkih subjekata, pa zbog toga nisu u stanju da na pravi način odlučuju o budućnosti države i njenih građana.

Takođe, ovim ukidanjem izbornog prava bi se svela na minimum šteta koju ti izmanipulisani glasači nanose mladoj populaciji koja, u odnosu na pomenutu stariju populaciju, za svoju budućnost najčešće ima potpuno drugačije planove i vizije.

Ako mlad čovek sa 17 godina i 11 meseci nema pravo da utiče na budućnost svoje države, to bi pravo trebalo ukinuti i onima kojima priroda nije od budućnosti mnogo ostavila.

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Vladan Radić da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...