Ministarstvo prosvete da primeni Obrazovne pakete ITC-a

Kontaktirajte autora peticije

Komentari podrske uvodjenju obrazovnih paketa i pozivi na odgovornost Ministarstvu prosvete

2017-06-03 13:58:24

1.Sonja_Lokar_.png

 

 

 

17.Sanja_Simic,_CZODO_BG_.png

 

 

15.Pavle_Teofilovic,_BG_.png

 

 

14.Marina_Krstic,_NS_.png

 

 

13.Nevenka_KRaguljac,_BG_.png

 

 

12.Marjana_MAjtorovic,_advokat,_BG_.png

 

 

 

11.Zorica_Brenjo,_Beograd_.png

 

 

10.Silvija_Milenkovic,_Bec_.png

 

9.Aleksandra_Moakovic_Bednar,_BG_.png

8.Bojan_Bednar,_Beograd_.png

 

 

7.Milica_Pavlovic,_Indjija_.png

 

 

6.Bojan_Todorovic,_Osma_beogradska_.png

 

 

5.Nadja_Mladenovic,_Univerzitet_u_Geteborgu_.png

 

 

 

4.Jasmina_Vukonjanski,_B_Palanka_i_NS_skole_.png

 

 

3.Vladimir_Sjekloca,_Centar_za_kriznu_politiku_i_reagovanje,_BG_.png 

 

2.Melita_Randjelovi,_Druga_eko_skola_BG_2.png

 

 

4.Marija_Virijevic,_gradjanka_.png

 

 

3.Teodora_Rakic_.png

 

 

2.Anita_Ugrenovic_.jpg

 

 

6.Snezana_Rakic_.jpg

 

 

1.studija_.png


Incest Trauma Centar - Beograd

PROTIV NAJBOLJEG INTERESA DETETA – PROMENA POLITIKE MINISTARSTVA PROSVETE SRBIJE

2017-06-02 07:58:25

 

Postovane / Postovani,

 

obavestavamo vas da je Incest Trauma Centar – Beograd uocio radikalnu promenu politike Ministarstva prosvete Srbije u sprecavanju i zastiti dece od seksualnog nasilja, a koja ne prati i u suprotnosti je sa najboljim interesom deteta. Profesionalna i opsta javnost je ispratila da je 18. novembra 2016. aktuelni ministar prosvete Srbije najpre svojim potpisom - na Zahvalnicama koje su urucene za 24 autorke i autora Obrazovnih paketa za ucenje o temi seksualnog nasilja - garantovao priznanje za kvalitet Obrazovnih paketa i njihovog doprinosa sprecavanju i zastiti dece od seksualnog nasilja. Rezultat visegodisnjih napora je u tom trenutku zdruzeno postignut od strane Ministarstva prosvete Srbije, Parlamenta Srbije (Zenske parlamentarne mreze, Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za prava deteta), institucije Republickog Zastitnika gradjana i Incest Trauma Centra – Beograd. 5 meseci kasnije, tokom redovne i uzastopne zajednicke promocije Obrazovnih paketa prema vrticima, osnovnim i srednjim skolama u gradovima i nakon izdavanja Posebnog uputstva za primenu Obrazovnih paketa za sve obrazovno-vaspitne ustanove u Srbiji koje su zapocele proces primene sadrzaja za ucenje o temi seksualnog nasilja - ovo Ministarstvo je promenilo politiku. S tim u vezi, Incest Trauma Centar – Beograd se zahvaljuje za brojna saveznicka pisma i druga obracanja svih koji su podigli glas protiv povlacenja ovog znacajnog instrumenta za rad iz redovne upotrebe i time cinjenja dece jos ranjivijom pred seksualnim zlostavljacima.

 

Incest Trauma Centar – Beograd poziva Parlament Republike Srbije i Vladu Republike Srbije da izvrse nadzor nad ovom odlukom Ministarstva prosvete Srbije i hitno podstaknu doslednu primenu Obrazovnih paketa za ucenje o temi seksualnog nasilja – kao sto je vec Posebnim uputstvom potvrdjeno pocev vec od 01. septembra 2017. Ovim ce Republika Srbija nastaviti - nakon ukidanja zastarevanja seksualnih delikata nad decom u aprilu 2013. kao zajednicke Inicijative Incest Trauma Centra – Beograd i Parlamenta Srbije – da predstavlja model najboljih sistemskih resenja u oblasti seksualnog nasilja u Evropi.

 

Istovremeno, obavestavamo javnost da ce Incest Trauma Centar – Beograd privremeno obustaviti ulaganje novcanih sredstava u sferu obrazovanja do povratka Ministarstva prosvete Srbije na politiku pravilnog sprecavanja i zastite dece od seksualnog nasilja, doslednu primenu UN Konvencije o pravima deteta, Lanzarote Konvencije, Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o rodnoj ravnopravnosti Republike Srbije. Fokusirano ulaganje belezimo u proteklom osmogodisnjem periodu, od 2009. godine.

 

Dostavljamo sledece sadrzaje:

 

1. Martin Niemoeller – Prvo su dosli po...

2. Direktorka Incest Trauma Centra – Beograd dobitnica Fulbrajtove nagrade 2017.

http://fulbright.org.rs/vesti/dodeljena-nagrada-predvodnica-2017-dusici-popadic-osnivacici-i-direktorki-incest-trauma-centra/

3. Peticija za doslednu primenu Obrazovnih paketa od strane Ministarstva prosvete Srbije

https://www.peticije24.com/ministarstvo_prosvete_da_primeni_obrazovne_pakete_itc-a

4. Protiv najboljeg interesa deteta – promena politike Ministarstva prosvete Srbije u Prevenciji i zastiti dece od seksualnog nasilja - VIDEO SNIMAK dostavljen Incest Trauma Centru – Beograd od strane savesne gradjanke (Video snimak sadrzi originalne izjave koordinatorke Grupe za zastitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete Srbije u periodu 2012-2016. god. i specijalne savetnice aktuelnog ministra prosvete Srbije, g-dje Biljane Lajovic) https://vimeo.com/217308098

5. Mediji prenose:
Dnevni list “ Danas” Nadezda Radovic “Kome smeta Incest Trauma Centar” - 28. maj 2017. http://www.danas.rs/nedelja.26.html?news_id=346855&title=Kome+smeta+Incest+trauma+centar
Dnevni list “Danas” Aleksej Kisjuhas “Nasa seksualna deca” - 21. maj 2017.http://www.danas.rs/dijalog/kolumnisti.889.html?news_id=346256&title=Na%C5%A1a+seksualna+deca

6. Podsetnik na jedino saopstenje Incest Trauma Centra – Beograd u periodu zaokreta politike Ministarstva prosvete Srbije


_________________

 

1.

U NJEMACKOJ,

PRVO SU DOSLI PO KOMUNISTE,

PA SE NISAM PROTIVIO,

JER NISAM BIO KOMUNISTA.

 

ONDA DODJOSE PO JEVREJE,

JA SE NISAM BUNIO,

JER NISAM BIO JEVREJ.

 

ONDA SU DOSLI PO UNIONISTE,

JA NISAM PROTESTOVAO,

JER NISAM BIO UNIONIST.

 

ONDA SU DOSLI PO KATOLIKE,

JA SE NISAM SUPROTSTAVIO,

JER SAM BIO PROTESTANT.

 

KAD SU DOSLI PO MENE,

NIKO VISE NIJE OSTAO,

KO BI MOGAO DA SE POBUNI.

 

Martin Niemoeller

 

 

S postovanjem,

Dr Ljiljana Bogavac

 

zamenica direktorke


Incest Trauma Centar - Beograd

ZAHTEV PREMA MINISTARSTVU PROSVETE SRBIJE ZA DOSLEDNU PRIMENU ORIGINALNIH OBRAZOVNIH PAKETA ZA UCENJE O TEMI SEKSUALNOG NASILJA

2017-04-22 13:16:53

itclogonovi.PNG

 

 

 

 

 

 

 

Beograd, 20. april 2017.    

 

 

Poštovane / Poštovani,  

Incest Trauma Centar – Beograd skreće pažnju stručne i opšte javnosti povodom saopštenja koje je izdalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije o svojoj tendenciji revidiranja Obrazovnih paketa za učenje o temi seksualnog nasilja nad decom namenjenih vrtićima, osnovnim i srednjim školama (dalje u tekstu: Obrazovni paketi). Incest Trauma Centar – Beograd, u svojstvu vlasnika autorskih prava za ukupan sadržaj Obrazovnih paketa i zvaničnog izdavača Obrazovnih paketa, podseća javnost da sadržaj nije moguce revidirati ili koristiti u revidiranom obliku, a da se ne izvrši povreda autorskih prava. Obrazovni paketi su svojina Incest Trauma Centra – Beograd.  

Obrazovni paketi služe da se seksualno nasilje nad decom i mladima spreči tako što oni kroz sadržaje, u celini primerene uzrastu deteta, uče o telu, seksualnosti, dobrim i lošim dodirima, dobrim i lošim tajnama, kako da prepoznaju i odbrane se od seksualnog nasilja, kako da identifikuju odraslu osobu od poverenja i povere joj da im se seksualno nasilje događa. Obrazovni paketi obezbeđuju znanja nastavnicima, roditeljima i drugim odraslim osobama koje svakodnevno brinu o detetu o temi seksualnog nasilja i kako da budu pouzdani i dosledni saveznici deci i mladima da usvoje i poštuju svoju različitost i različitost drugih osoba. Obrazovni paketi su koncipirani tako da su pružili odgovore na izvestan broj pitanja koja su postavila direktno deca i mladi u nastavi. Pre njihovog objavljivanja, 62% ukupnog sadržaja je pilotirano u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.  

Tokom 23 godine svog rada, Incest Trauma Centar – Beograd je od dece i žena koje su preživele seksualno nasilje naučio da bi u značajnom broju slučajeva seksualna trauma bila sprečena da su navedena znanja postojala. Smatramo da se ne sme čekati da se seksualno nasilje dogodi ili da dete izgubi život što se takođe u našoj zemlji događalo kao posledica seksualnog nasilja. Incest Trauma Centar – Beograd je svoj deo odgovornosti za sprečavanje seksualnog nasilja iskazao - izmedju ostalog - u procesu javnog zagovaranja dugom 9 godina prema ovom ministarstvu i kroz izradu Obrazovnih paketa. Zahvaljujemo se obrazovno-vaspitnim ustanovama koje su nas već informisale da su se ovom procesu pridružile time što su izvršile pripremu i/ili započele primenu Obrazovnih paketa.  

Podsecamo stručnu i opštu javnost da su Obrazovni paketi izrađeni u direktnoj saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu mart-novembar 2016., o čemu je dostupna detaljna pisana dokumentacija. Ukupan sadržaj su napisali: 3 predstavnice ovog ministarstva, 18 nastavnika/ca, 7 stručnjakinja aktivnih van sfere obrazovanja sa dugogodišnjim iskustvom u radu na polju nasilja nad decom i ženama. Sadržaj Obrazovnih paketa, javnosti su zajednički predstavili Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Incest Trauma Centar – Beograd 18. novembra 2016. (na Evropski dan protiv seksualnog nasilja nad decom) i oficijelno je predat na korišćenje ovom ministarstvu. Sadržaj je u punoj saglasnosti sa Konvencijom UN o pravima deteta, Lanzarot Konvencijom i drugim relevantnim međunarodnim i domaćim regulativama o čemu je svoje mišljenje pružilo i Odeljenje za prava deteta Zaštitnika građana Republike Srbije. O značaju Obrazovnih paketa svoje mišljenje su pružili i Parlament Republike Srbije (predstavnici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Odbora za prava deteta i Ženske parlamentarne mreže).  

Obrazovni paketi predstavljaju rezultat petogodisnje saradnje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (Jedinice za prevenciju nasilja/Grupe za zaštitu od nasilja i diskriminacije) i Incest Trauma Centra – Beograd, o čemu se detaljno možete podsetiti putem video materijala i izjava zvaničnika ovog ministarstva. Obrazovni paketi su nastali na osnovu dva dokumenta: zajedničkom realizacijom prve Nacionalne studije o društvenom problemu seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji i zajedničkom izradom prve Strategije u obrazovanju za sprečavanje seksualnog zlostavljanja dece u Republici Srbiji.  Nakon izrade Obrazovnih paketa i objavljivanja i dostavljanja Uputstva obrazovno-vaspitnim ustanovama za njihovu primenu od strane ovog ministarstva počev od drugog polugodišta šk. 2017/2018., 21. februara 2017. zajednički je održan Osnivački dan Nacionalne mreže škola i vrtića protiv seksualnog nasilja. Prva Nacionalna studija i Obrazovni paketi su svojina Incest Trauma Centra – Beograd, a Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je svojim logotipom i aktivnim učešćem u njihovoj promociji već izrazilo svoju punu saglasnost.  

 

09. jun 2015. Javno zajedničko predstavljanje preliminarnih rezultata prve Nacionalne studije

https://www.youtube.com/watch?v=V9w0feLjfSE&t=9s   

 

26. septembar 2015. Javno slušanje u Parlamentu Srbije – zajedničko predstavljanje finalnih rezultata prve Nacionalne studije

https://www.youtube.com/watch?v=Yu1rvo8Ldsc&t=5s  

 

18. novembar 2015. Javno slušanje u Parlamentu Srbije – zajedničko predstavljanje prve Strategije u obrazovanju za sprečavanje seksualnog zlostavljanja dece  

 

18. novembar 2016. Javno zajedničko predstavljanje Obrazovnih paketa za učenje o temi seksualnog nasilja

I deo :   https://www.youtube.com/watch?v=auQQFK2uEDk 

II deo : https://www.youtube.com/watch?v=O34RPDQr-ss   

 

21. februar 2017. Osnivački dan Nacionalne mreze škola i vrtića protiv seksualnog nasilja

https://www.youtube.com/watch?v=AnG-4u78lNk&t=474s  

 

POGLEDAJTE I NAJNOVIJE - TV N1 21.04.2017.

http://incesttraumacentar.org.rs/index.php/najnovije-vesti/3119-21-04-2017-itc-na-tv-n1

 

Obrazovni paket za predskolske ustanove, roditelje i staratelje

http://incesttraumacentar.org.rs/files/2016/MPNTR-ITC_Obrazovni_paket_za_vrtice_2016.pdf  

 

Slajdovi uz Obrazovni paket za predskolske ustanove

http://incesttraumacentar.org.rs/files/2016/MPNTR-ITC_2016_Slajdovi_Obrazovnog_paketa_za_vrtice_2016.pdf  

 

Obrazovni paket za osnovne i srednje skole

http://incesttraumacentar.org.rs/files/2016/MPNTR-ITC_Obrazovni_paket_za_osnovne_i_srednje_skole_2016.pdf   

 

“Zdravi izbori za decu” – Komplementaran resurs Obrazovnim paketima za predskolske ustanove i skole

http://incesttraumacentar.org.rs/files/2016/MPNTR-ITC_ZDRAVI_IZBORI_ZA_DECU_2016.pdf  

 

 

 

S postovanjem,

Dusica Popadic

Direktorka

www.incesttraumacentar.org.rs

www.ijasamuztebe.org.rs

Incest Trauma Centar - Beograd

Stojana Protica 57, 11000 Beograd, Srbija

Tel./fax: 011 386 27 69

E-mail: itcentar@EUnet.rs


Incest Trauma Centar - BeogradPodeli ovu peticiju

Pomozite da ova peticija dostigne više potpisa.

Kako promovisati peticiju?

  • Podelite peticiju na zidu vašeg Facebook-a i u grupama koje su relevantne za temu vaše peticije.
  • Dodđite u kontakt sa svojim prijateljima
    1. Napišite poruku gde objašnjavate zašto ste potpisali ovu peticiju, pošto je verovatnije da će je ljudi potpisati, ako razumeju koliko je važna ova tema.
    2. Kopirajte i zalepite veb adresu peticije u svoju poruku.
    3. Pošaljite poruku koristeći e-poštu, poruke, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.