ZAUSTAVIMO HAJKU NA NAPUSTENE PSE U KRUSEVCU

Kontaktirajte autora peticije

GRADSKA VLAST NE ČINI NIŠTA DA REŠI PROBLEM NAPUŠTENIH ŽIVOTINjA!

2012-02-21 22:53:07

Јед. лок. самоуправе супрекршили више чланова Закона о добробити животиња, Закона о јавним набавкама, Закона о ветеринарству, Закона о локалној самоуправи и Закона о комуналним делатностима, самим тим не поштују Устав Републике Србије.

ПРЕКРШЕНИ ЧЛАНОВИ:

Чл. 55.

Власник, односно држалац животиња у прихватилишту, ДУЖАН је да спречи ражање нешељних животиња, и то: ОНЕМОГУЋАВАЊЕМ КОНТАКТА МУЖИЈАКА И ЖЕНКЕ, КАСТРАЦИЈОМ И СТЕРИЛИЗАЦИЈОМ.- у Градском прихватилишту у Срњу, се врши неконтролисано парење животиња, и мужијаци и женке који нису стерилисани/кастрирани су спојени у истим боксевима, такође се није започео програм смањења популације напуштених животиња, примењивањем програма који је једини по Закону: стерилизацијом/кастрацијом.

Чл. 54.

ОРГАНИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ СУ ДУЖНИ ДА ИЗРАДЕ И СПРОВОДЕ ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА ПРЕМА СПЕЦИФИЧНОСТИМА СРЕДИНЕ.-програм контроле смањења се не спроводи по Закону, нити постоји Стратегија која је састављена у складу са свим пратећим Законима.

Чл. 66.

ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДУЖАН је да обезбеди прихватилиште ако на својој територији има напуштених животиња. –прихватилиште постоји, али су услови недопустиви, првенствено капацитет који прихватилиште има је веома мали, собзиром да Крушевац броји око 150.000 становника.

ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ДУЖАН је да обезбеди прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и изгубљених животиња, као и да им ПРУЖИ ПОМОЋ, БРИГУ и СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.

Приликом прикупљања и превоза напуштених и изгубљених животиња са животињом се мора поступати тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса за животињу. –не постоји возило које може да служи за превоз животиња које се покупе са улица, животиње се сакупљају пикапом који није обезбеђен нити је у складу са Законом, животиње које се покупе доживљавају патњу, страх и стрес приликом вожње, возило се МОРА обезбедити, јер на основу чл. 23 став 8 Закона о добробити животиња, Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде уз сагласност Министра за инфраструктуру, донео је Правилник о условима у погледу превозних средстава у којима се превозе животиње (Сл.гл. РС, бр. 14/10)

Орган јединице локалне самоуправе ДУЖАН ЈЕ да напуштеним и изгубљеним животињама које су болесне или повређене обезбеди одговарајућу ветеринарску помоћ, а да за неизлечиво болесне или повређене животиње обезбеди лишавање живота у складу са овим законом.-запошљени у прихватилишту болесним и повређеним животињама НЕ пружају ветеринарску помоћ, више пута је ОРПАК организација скренула пажњу где смо затекли псе који су повређени или болесни неколико дана.

Чл. 67.

У прихватилиште које обезбеђује орган јединице локалне самоуправе смештају се:

1) напуштене и изгубљене животиње;

2) животиње чији власници, односно држаоци не могу више да се

брину о њима;

3) животиње које Министарство одузме власницима, односно

држаоцима;

4) животиње које су у опасности.

Власник прихватилишта из става 1. овог члана ДУЖАН ЈЕ да сарађује са надлежним ветеринарским службама и организацијама за заштиту животиња, као и да редовно обавештава јавност и друге власнике прихватилишта о животињама које се налазе у прихватилишту. – Зоохигијенска служба која је припала ЈКП-у Крушевац ниједном није прихватила сарадњу коју је ОРПАК организација понудила, у писму смо вам чак и написали инцидент који је био, стога тражимо да се распише јавни тендер и да се Зоохигијенска служба преда установи или организацији која је спремна и вољна за сарадњу и која има најбољи програм решавања овог проблема, као и најприхватљивију и најбољу Стратегију решавања проблема.

13.Пансиони за кућне љубимце и прихватилишта за напуштене

животиње

Члан 61.

Пансион за кућне љубимце (у даљем тексту: пансион) и прихватилиште за напуштене животиње (у даљем тексту: прихватилиште) МОРАЈУ испуњавати услове за заштиту добробити животиња у погледу простора за животиње, просторија и опреме, у складу са овим законом и морају бити уписани у Регистар објеката који води Министарство, у складу са законом којим се уређује Ветеринарство. –Услови у већ постојећем прихватилишту су недопустиви, јер не постоји карантин део где би се смештале животиње које су болесне, део где би се смештале повређене и оперисане животиње,  делови где би се одвајали мужијаци и женке, део у којем би се смештале мачке и део где би се смештали штенци...

Лица која раде са животињама у пансиону, односно прихватилишту, морају бити обучена за добробит животиња. – лица која раде у прихватилишту НИСУ обучена, такође лица која раде немају основно образовање понашања према људима а камоли према животињама, безосећајност према другом живом бићу, не знање у погледу прве помоћи коју треба применити на повређеној или болесној животињи, не знање у погледу заразних болести и неге оболелих животиња...

Министар прописује ближе услове за заштиту добробити животиња које морају да испуњавају пансиони и прихватилишта, начин поступања са животињама у објектима из става 1. овог члана и програм обуке о добробити животиња из става 2. овог члана.

Члан 62.

Власник пансиона, односно прихватилишта, ДУЖАН ЈЕ да пре уписа у Регистар објеката Министарству достави доказ да је обезбедио:

1) финансијска средства за несметани рад; - собзиром да смо више пута захтевали проширење прихватилишта (јер као што смо навели да је тренутни капацитет веома мали), одговор који смо добили је немање финансијских средстава, такође у прихватилишту не постоје термоизоловане кућице, нити било који објекти где би се животиње које су вани склониле, у затвореном делу не постоји грејање, животиње су константно изложене промаји и влаги, не постоји вентилација која ће отклањати непријатан мирис.... 2) спровођење здравствене заштите животиња;-навели, да се не спроводи и да је прихватилиште легло заразних болести,налази се на депонији и у самом прихватилишту се налази јама која је само поклопљена и из које излази невероватан смрад! 3) одговарајући простор за смештај животиња на начин који ће обезбедити добробит животиња и неће нарушити јавни ред и мир;-простор у прихватилишту је недопустив и у што краћем року се мора прошири и морају се обезбедити услови који ће обезбедити прихватљив начин живљења животиња које су смештене у прихватилишту, САМО ПРИХВАТИЛИШТЕ ЈЕ НАПРАВЉЕНО НА ДЕПОНИЈИ ГДЕ СЕ ШИРЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ, БАКТЕРИЈЕ, ВИРУСИ, У САМОМ ПРИХВАТИЛИШТУ (на сред прихватилишта) СЕ НАЛАЗИ ПОКЛОПЉЕНА ЈАМА ГДЕ СЕ БАЦАЈУ ЛЕШЕВИ ЖИВОТИЊА, ИЗ КОЈЕ СЕ ШИРИ НЕВЕРОВАТАН СМРАД!. 4) лица која су обучена за поступање са животињама- навели у чл. 61.

Члан 63.

Власник пансиона, односно прихватилишта, ОДГОВОРАН ЈЕ за живот,

здравље и добробит животиња у пансиону, односно прихватилишту.

Власник пансиона, односно прихватилишта, ДУЖАН ЈЕ да се о кућним љубимцима у пансиону, односно прихватилишту брине са пажњом доброг домаћина.

Власник пансиона, односно прихватилишта, ДУЖАН ЈЕ да води евиденцију о животињама и да ту евиденцију чува три године.

Министар прописује садржину и начин вођења евиденције из става 3. овог члана. – у чл. 63 сва три става су прекршена, јер су животиње у прихватилишту изгладнеле, неконтролисано се паре, младунци су изложени временским неприликама БЕЗ заштите, на отвореном, мешају се болесне и здраве животиње, мешају се мужијаци и женке не стерилисани и некастрирани, чиме се стварају нови напуштени, мачке које збрине служба су под невероватним стресом и страхом, где су окружене псима, у кавезу величине 0,5м х 0,5м – који је ОРПАК организација дала прихватилишту за мале штенце без кује, и др.

Члан 65.

Власник прихватилишта ДУЖАН ЈЕ да:

1) прима пријаве о напуштеним животињама и да обезбеди

збрињавање сваке напуштене животиње, у складу са овим законом;

2) обезбеди спровођење мера превентивне здравствене заштите животиња и потребну помоћ животињама од стране ветеринара; -наведено у чл. изнад, где штенци који су оболели од веома заразних и смртних болести су остављени са осталим здравим штенцима и псима, где се зараза шири веома брзо и неконтролисано, где угињава велики број здравих животиња, непажњом и не спровођењем мера превентивне  здравствене заштите (вакцинисање штенади до 3 месеца поливалентним вакцинама, дехелминтизација...) не поштује се члан и самим тим се крши Закон,

3) брине о проналажењу власника, односно држаоца животиња;

4) врати власнику, односно држаоцу, на његов захтев, животињу у року

од 15 дана од дана смештаја у прихватилиште;

5) припреми план збрињавања животиња у случају затварања

прихватилишта или елементарних непогода.

Животиња која је смештена у прихватилиште може се поклонити ако је власник, односно држалац не преузме у року из става 1. тачка 4) овог члана.

На основу 9 чланова ОРПАК организација има основа да покрене тужбу, ЗАТО ОВИМ ПУТЕМ АПЕЛУЈЕМО НА СВА ДРШТВА, УДРУЖЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДА НАМ ПОМОГНУ ПРИ ПИСАЊУ ТУЖБЕ ЈКП-у, ГРАДСКОЈ УПРАВИ И ЛОБ. УДРУЖЕЊУ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------


ORPAK organizacija

SLUČAJ POBIJENIH ŽIVOTINjA NA RTS-u "OVO JE SRBIJA"

2012-02-21 22:47:39

ORPAK organizacija

SMESTILI PSIMA

2012-02-21 22:46:48

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.173391082699220.34188.121528434552152&type=1

Ovde možete pogledati kako su zverski hvatali tri psa koja su NAVODNO ubila 8 srna, 13 zečeva 15 fazana-????????????????!!!!!!

 

TRAŽIMO IZJAVU VETERINARSKE NATAŠE NA OSNOVU ČEGA JE ONA ZAKLjUČILA DA SU OVO DELO UČINILI PSI??!!!

PRVI I OSNOVNI DOKAZ: NA PSIMA NEMA TRAGOVA KRVI!!!


ORPAK organizacija

Lovci se povukli!!!

2012-02-17 21:47:11
Samo da javimo radosnu vest i zahvalimo ljudima koji su potpisali peticiju, danas su lovci dali izjavu za RTK-lokalnu glavnu televiziju da NEĆE ubijati napuštene pse u KŠu! Predsednicu ORPAK organizacije je danas zvalo par novinara, koji su rekli da su se čuli i sa lov. udruženjem, novinari su podržali peticiju. Mi ćemo u svakom slučaju pratiti lovce i njihove "akcije".... za svaki slučaj.

Peticija i dalje stoji za dela koja su počinili i koja su bila zverska, jer ne sme da se zaboravi...ova bitka je pobeđena ali rat još uvek traje


ORPAK organizacijaPodeli ovu peticiju

Pomozite da ova peticija dostigne više potpisa.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook