Peticija protiv podizanja populističkog i nakaznog "spomenika Stefanu Nemanji" na Savskom trgu u Beogradu

Kontaktirajte autora peticije

Žalba povereniku za informacije od javnog značaja

2020-09-26 07:18:25

Dragi potpisnici peticije,

juče sam poslao žalbu povereniku za informacije od javnog značaja povodom neadekvatnog, tačnije, pokvarenog i licemernog odgovora gradske uprave na zahtev za objavljivanje cene tzv. spomenika Stefanu Nemanji i potpunog izostajanja odgovodra iz kabineta predsednika Republike. Pokrenut je, dakle, upravni postupak protiv gradonačelnika i njegovog zamenika, predsednika Skupštine grada i predsednika Republike u svojstvu predsednika odbora za spomenik, odnosno uma iz kog je sve to poteklo. U nastavku je tekst žalbe, pa vas pozivam - sve koji su dobili odgovor gradske uprave - da se i sami obratite povereniku tako što ćete kopirati ovaj tekst i uneti svoje podatke. Priložite mejl koji ste prvobitno poslali kao i odgovor službenika Tomića. Ja sam žalbu poslao preporučenom poštom, a može se poslati i na mejl: office@poverenik.rs 

Inače, 28. septembra obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna. Ja sam malo požurio da bih odgovorio u zakonskom roku (15 dana od prijema odgovora) a eto prilike da se povereniku obratite uz praznične želje.

Srdačan pozdrav,

Dejan Atanacković

 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka о ličnosti 

Beograd, Nemanjina 22-26

U skladu sa članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja podnosim:

Ž A L B U

protiv

Gradonačelnika Beograda, Zorana Radojčića

zamenika gradonačelnika, Gorana Vesića

predsednika Skupštine grada, Nikole Nikodijevića

predsednika Republike, Aleksandra Vučića

 

zbog toga što organ vlasti:

nije postupio  u zakonskom roku

po mom zahtevu  za slobodan pristup informacijama od javnog značaja koji sam podneo  tom organu  dana ….. 2020. godine, a kojim sam tražio da mi se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja omogući uvid u dokumentaciju koji sadrži informacije  u vezi sa:

postavljanjem spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu, svim ugovornim stranama, sadržaju ugovora, ugovorenim troškovima, honorarima, dodeljenim nagradama, izvršenim i predstojećim novčanim transakcijama koje se tiču izrade, transporta i postavljanja spomenika.

Napominjem da sam od gradske uprave Beograda dobio dopis ovlašćenog lica za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, u kome se navodi da u 2020. godini nisu opredeljena sredstva za spomenik Stefanu Nemanji, što se ne može smatrati odgovorom na pitanja postavljena u zahtevu, niti ispunjenjem zahteva.

Na osnovu iznetog, predlažem da Poverenik uvaži moju žalbu i omogući mi pristup traženim  informacijama. Kao dokaz, uz žalbu dostavljam kopiju zahteva sa dokazom o predaji organu vlasti elektronskom poštom.

U prilogu dostavljam i dopis ovlašćenog lica za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, Vojkana Tomića, koji, kao što sam prethodno napomenuo, ni u kom slučaju ne predstavlja ni odgovor niti postupanje po podnetom zahtevu.

 

Podnosilac žalbe

ime i prezime, adresa, potpis

U Beogradu, dana  __ . 9. 2020. godine žalba_povereniku1.jpg


Dejan Atanacković

licemeran odgovor gradske uprave

2020-09-19 09:37:22

Dragi potpisnici peticije,

verujem da ste i vi, ukoliko ste poslali zahtev za informaciju o ceni spomenika, dobili odgovor gradske uprave koji potisuje izvesni Vojkan Tomić, “ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja”, a koji je poslat sa adrese Marine Stevanović, o čijoj funkciji nisam našao nijedan podatak. Tim licemernim pismom Tomić nas obaveštava da u 2020. godini nisu izdvojena sredstva za spomenik Stefanu Nemanji. Naravno, taj odgovor je potpuno besmislen, jer nije ni postavljeno pitanje koje se tiče 2020. godine. Znamo vrlo dobro da su tokom 2018. potpisivani ugovori i realizovane transakcije o kojima javnost ne zna ništa. Tomiću je naprosto dato da ispuni formu i odgovori u zakonskom roku. Ja ću u svoje lično ime narednih dana poslati pismo kojim ću najaviti pokretanje postupka pred poverenikom za informacije od javnog značaja. Predlažem vam, ukoliko ste poslali zahtev za informaciju o ceni spomenika i dobili odgovor Vojkana Tomića, da kopirate poruku u nastavku i pošaljete je na adresu sa koje se Tomić javio, a to je: marina.stevanovic@beograd.gov.rs

Srdačan pozdrav,

Dejan Atanacković

 

Gospodine Tomiću, 

u zahtevu koji vam je poslat uopšte se ne postavlja pitanje o sredstima izdvojenim 2020. godine. Vaše pismo predstavlja očigledan pokušaj izbegavanja odgovora na sasvim konkretno i jasno pitanje: koliko košta spomenik Stefanu Nemanji? 

Zato vas obaveštavam da ću, zbog odbijanja organa javne vlasti da u zakonskom roku pruži uvid u tražene informacije, nastaviti da zahtevam ispunjenje svojih Ustavom zagrantovanih prava i podržati pokretanje postupka pred poverenikom za informacije od javnog značaja.

Pozdrav,

Potpisodgovor_gradske_uprave.jpg


Dejan Atanacković

lični podaci i još jedna adresa za slanje zahteva

2020-09-01 09:20:21

Dragi potpisnici,

pretpostavljam da je svima koji su poslali zahtev za obelodanjivanje informacija o ceni spomenika (a znam da je dosad poslato više od sto zahteva, hvala!) stigao mejl kabineta predsednika kojim se traži dostavljanje ličnih podataka radi "evidentiranja mejla i dalje komunikacije". Navodno, stižu im mnoga lažno potpisana pisma sa izmišljenih adresa.

Ja sam im dostavio tražene podatke, koji su inače lako dostupni i proverivi, a vi odlučite po sopstvenom nahođenju da li želite da učinite isto. U svakom slučaju, dobro je da nastavimo sa slanjem ovih zahteva, kao i da uvećevamo broj potpisnika peticije. Podsećam, nije svrha peticije samo da se obustavi postavljanje spomenika, već i da se održi jasan i glasan stav Beograda i građanske Srbije da nećemo da nam taj čudovišni kip, proizvod naprednjačke korpucije, trajno dominira gradom.

Molim vas takođe da dodate na spisak adresa i Ministarstvo kulture, ministra Vladana Vukosavljevića, mejl: kabinet@kultura.gov.rs kome ću danas poslati isti zahtev.

Hvala, pozdrav

Dejan Atanacković


Dejan Atanacković

Zahtev nadležnima za informaciju o ceni spomenika Stefanu Nemanji

2020-08-31 13:50:37

Dragi potpisnici peticije,

nadležni javni službenici lokalne samouprave i države, protivno Ustavu i zakonima naše države, za sada odbijaju da javnosti daju informacije koje se tiču cene i drugih uslova izrade i postavljanja spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu u Beogradu. 

Uz podsećanje da je reč o informacijama od javnog značaja, te da su vlasti dužne da nam na zahtev za njihovo objavljivanje odgovore u zakonskom roku od 15 dana, pozivam vas da mi se pridružite u slanju molbe u nastavku teksta na navedene adrese.

Ukoliko ste saglasni, tekst kopirajte u mejl i pošaljite na adrese navedene u nastavku. Pozovite prijatelje i poznanike da učine to isto u što većem broju.

Ako imate pitanja ili sugestije, pišite mi na mejl: datanac@yahoo.com

Hvala i srdačan pozdrav,

Dejan Atanacković

 

Zahtev za informaciju o ceni spomenika Stefanu Nemanji

 

Gradonačelniku Beograda, Zoranu Radojičiću 

zameniku gradonačelnika, Goranu Vesiću 

predsedniku Skupštine grada Beograda, Nikoli Nikodijeviću 

predsedniku Odbora za podizanje spomenika Stefanu Nemanji, Aleksandru Vučiću

 

Molim da mi u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Službeni glasnik RS, br.120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) a prema vašim nadležnostima i poverenim vam javnim poslovima u vezi sa postavljanjem spomenika Stefanu Nemanji na Savskom trgu, dostavite detaljne informacije o svim ugovornim stranama, sadržaju ugovora, ugovorenim troškovima, honorarima, dodeljenim nagradama, izvršenim i predstojećim transakcijama koje se tiču izrade, transporta i postavljanja spomenika.

Molim da mi odgovor dostavite u roku od 15 dana u skladu sa članom 16 stav 6 navedenog zakona. Ovaj zahtev podnosim u svojstvu građanina kome je pravo na pristup informacijama od javnog značaja zagarantovano Ustavom Republike Srbije.

(potpis)

 

adrese:

gradonacelnik@beograd.gov.rs

goran.vesic@beograd.gov.rs

nikola.nikodijevic@beograd.gov.rs

predstavkegradjana@predsednik.rs

zahtev1.jpg


Dejan AtanackovićPodeli ovu peticiju

Pomozite da ova peticija dostigne više potpisa.

Kako promovisati peticiju?

  • Podelite peticiju na zidu vašeg Facebook-a i u grupama koje su relevantne za temu vaše peticije.
  • Dodđite u kontakt sa svojim prijateljima
    1. Napišite poruku gde objašnjavate zašto ste potpisali ovu peticiju, pošto je verovatnije da će je ljudi potpisati, ako razumeju koliko je važna ova tema.
    2. Kopirajte i zalepite veb adresu peticije u svoju poruku.
    3. Pošaljite poruku koristeći e-poštu, poruke, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...