Da se ukloni tenk ispred Marakane (koji je zaplenjen u Vukovaru, borbeno vozilo iz vremena rata sa početka devedesetih) jer je u pitanju sramotni simbol bratoubilačkog rata

Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...
Facebook