Zatvoriti granice BiH i sve aerodrome

Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...
Facebook