Ukidanje eksterne mature u Srednjim školama!

Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...