ZA REGULARNOST I RAVNOPRAVNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU U PROSVJETI - PRECIZIRANJE JASNIH KRITERIJUMA VREDNOVANJA I IZRADA TRANSPARENTNE, OBJEKTIVNE RANG-LISTE PRIJAVLJENIH KANDIDATA

Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...