Za reformu Saveza gluvih i nagluvih Srbije (SGNS)

Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...
Facebook