Za reformu Saveza gluvih i nagluvih Srbije (SGNS)

Za reformu Saveza gluvih i nagluvih Srbije (SGNS) / Saopštenja / Za reformu Saveza gluvii i nagluvih Srbije (SGNS) / Komentari

No messages
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook