Peticija da se usvoji smrtna kazna za teske zlocine kao sto su


Gost

/ #10 Neko Drugi

2014-08-08 00:25

"Smrtna kazna je moralno protivurječna, jer mi najprije kažemo da je život najdragocjeniji čovjekov posjed, a zatim da smo kadri i to da mu oduzmemo. Civilizacija koja može programski da se liši nečega (života) na čemu počiva – civilizacija je smrti. Svaka izvršena smrtna kazna stoga je jedan stupanj kolektivnog samoubistva. Smrtna kazna je pravno protivurječna, jer prava nema tamo gde nema opoziva. Pravo bez opoziva je sudbina. Nijedan čovjek nema pravo da drugome čovjeku zamjenjuje sudbinu."

Borislav Pekic

Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Facebook