LINK KA ADRESI EVENTA PROTESTA -https://www.facebook.com/events/179848942421512/

SONJA

/ #2 MAMICU IM

2016-09-06 13:48

KONAČNO! 2014. se o ovome dosta pričalo, formirane su nekakve radne grupe koje su trebale navodno da ukinu naplatu ovih usluga, naravno nisu ništa uradili, organizovan otpor studenata nije postojao, mrka kapa. Za koliko para su nas ojadili fakulteti, mamicu im. IDEMO SAD SVI ZAJEDNO :)