LINK KA ADRESI EVENTA PROTESTA -https://www.facebook.com/events/179848942421512/


Gost

/ #22

2016-09-06 19:44

Dostupnost obrazovanja, jednako kao i univerzalno pravo na medicinsku i socijlanu pomoć, garantovani su čak i deklaracijama o pravima čoveka, generalne skupštine Ujednjenih nacija. Dole uzorpatori ljudskih prava. Dole restauratori kapitalizma! Uz Vas sam, deco. Do pobede.