INICIJATIVA ZA REVIZIJU TOMOSA KOJI JE 1922. GODINE DODIJELJEN SRPSKOJ PRAVOSLAVNOJ CRKVI KRALJEVSTVA SHS

Patriotski  pokret  otpora - „Lovćenske  straže 1990"

image_2021-09-27_143047.png

 

Poštovane   gospođe  praoslavne  Crnogorke i   poštovana   gospodo praoslavni  Crnogorci !   

Patriotski  pokret  otpora - „Lovćenske  straže 1990" planira da  pokrene akciju  skupljanja  potpisa   od   praoslavnih  Crnogorki i    praoslavnih   Crnogoraca koji žive  u Crnoj  Gori  i  dijaspori sa  ciljem  pokretanja Peticije koju  bismo  uputili Svetom  Sinodu  Vaseljenske  patrijaršije  kao i njegovoj  svesvetosti  arhiepiskopu  carigradskom, novorimskom i vaseljenskom  patrijarhu  Vartolomeju  I.    Inicijativa  se  odnosi  na  nastale   okolnosti  i  promjenu    činjeničnog   stanja  uslijed kojeg  bi  Sveti   Sinod  Vaseljenske  patrijaršije i/ili njegova  svesvetost  Arhiepiskop  carigradski, novorimski i vaseljenski  patrijarh  Vartolomej  I  trebao  da  izvrši   reviziju  Tomosa  koji  je  1922. godine  dodijeljen  Srpskoj  pravoslavnoj  crkvi   Kraljevstva  SHS. Taj,  na  krajnje  problematičan  način  dobijen    Tomos,  koji  je  Srpska  pravoslavna  crkva   Kraljevstva  SHS  dobila  1922. godine  još uvijek se definiše kao važeći.     

Vaseljenska   patrijaršija  je   Tomosom  iz 1922. Srpskoj  pravoslavnoj  crkvi  priznala  autokefalnost i status patrijaršije, kao  i  jurisdikciju na  cjelokupnoj  teritoriji   tadašnjeg  Kraljevstva SHS, uključujući  Makedoniju  i  Crnu Goru.  

Tom  prilikom  se  u  Kanonskom   pismu  Vaseljenskog  patrijarha  Melentija  IV  i  Svetoga   Sinoda  Vaseljenske  patrijaršije od  24. februara 1922. godine (broj protokola 1036.)  priznaje  uzdizanje   Srpske pravoslavne  crkve   Kraljevstva  SHS  na  stepen  Patrijaršije,  đe  se između ostalog  navodi  i sljedeće: "Posavjetovavši   se o tom pitanju  po  dužnosti  sa  našim Svetim  Sinodom  pohvalismo želju crkve i države i priznali smo korist, koju pravoslavlje može imati od takvog uzdignuća, a način  postupanja  našli  smo da je u  saglasnosti više sa crkvenom  ekonomijom (oportunošću), nego li sa preciznošću kanonskog reda".   

Svi  Tomosi  o  autokefaliji   koji  su  dodeljeni  autokefalnim  crkvama (Rusije, Srbije, Rumunije, Bugarske, Gruzije, Atine, Varšave, Tirane, Prešova  i Ukrajine ) dodeljeni  su  jednostrano  od  strane Vaseljenske  patrijaršije  samo  potpisom  carigradskog  patrijarha, a da  tome  nije  prethodilo  nikakvo  dogovaranje ili  saradnja  na  svepravoslavnom  nivou. Što se tiče dodjele autokefalije u dogovoru sa ostalim  pravoslavnim crkvama,  to ne predstavlja  predanje  to  jest  obavezu   u  pravoslavlju .

I nakon    21.05.2006. godine kada  je Crna  Gora stekla  nezavisnost, Mitropolija  crnogorsko - primorska, koja  je  sastavni dio Pravoslavne patrijaršije beogradske, Pravoslavna  crkva  Srbije   funkcionalno  djeluje  na  teritoriji  nezavisne  i  međunarodno  priznate  države   Crne Gore.   Sveti   Sinod  Vaseljenske  patrijaršije  i njegova  svesvetost  arhiepiskop  carigradski, novorimski i vaseljenski  patrijarh  Vartolomej  I  bi shodno kanonskom ustrojstvu trebalo  da uvaže  promjenu  činjeničnog stanja i  da shodno sljedećim navodima  izvrše   reviziju  Tomosa  koji  je  1922. godine  dodijelila  Srpskoj  pravoslavnoj  crkvi   Kraljevstva  SHS zbog toga što   :

  1. Jugoslavija  više   ne  postoji;
  2. Evidentan je raskol  nastao  u  pravoslavnoj  crkvi  u  Makedoniji;
  3. Crnogorci su  na Lučindan 31. oktobra 1993. godine  na  Crnogorskom  saboru  pod otvorenim nebom, u  duhu  crnogorske  tradicije,  obnovili   autokefalnu  crnogorsku  Pravoslavnu  crkvu  i  izabrali za svojega crkvenog poglavara gospodina Antonija Abramovića, tadašnjeg klirika  Ruske  pravoslavne  crkve  u  Kanadi (Toronto);
  4. Nakon  21.05.2006. godine  na  temelju  rezultata  referenduma prestala   da  postoji  Državna  zajednica  Srbija  i  Crna  Gora.      

Pravoslavne crkve  nijesu  nacionalne one  su  pomjesne i  saborne: jedan narod, jedna država, jedan crkveni poglavar. Potvdru  ovoj  činjenici  imamo  i u čestitki  njegove  svesvetosti  arhiepiskopa  carigradskog, novorimskog i vaseljenskog  patrijarha  Vartolomeja  I koju  je  uputio Porfiriju pri  čemu  ga je  nazvao Patrijarhom  Srbije, a Srpsku  pravoslavnu  crkvu  – Crkvom   Srbije.

Po pravoslavnom  kanonu, sve  pravoslavne eparhije  van  teritorije  matične države spadaju u  duhovno i administrativno  nadleštvo  Vaseljenske   patrijaršije  i  Vaseljenskog   patrijarha.

Od svih pravoslavnih crkava, samo Pravoslavna  patrijaršija  beogradska, Pravoslavna  crkva  u  Srbiji, Pravoslavna patrijaršija  moskovska i Pravoslavna  crkva  u  Rusiji  imaju  eparhije  van svojih   državnih  teritorija  pod  njihovom  jurisdikcijom, što  je  u  suprotnosti sa crkvenim  pravom  i pravoslavnim  kanonima.    

Ovoj  samovolji Pravoslavne patrijaršije beogradske, Pravoslavne  crkve  Srbije i Pravoslavne patrijaršije  moskovske, Pravoslavne  crkve  u  Rusiji   koja  se sprovodi sa  pozicija moći,  a  ogleda se u nepoštovanju  pravoslavnih kanona, svjedočili su  žestok  otpor i  oštre  riječi upućene od strane Vaseljenske   patrijaršije   na   posljednjem  Vaseljenskom   saboru .      

Shodno  prethodno navedenom, a  imajući  u  vidu  crkveno  pravo i pravoslavne  kanone nakon  21.05.2006. godine, duhovno  i  administrativno   nadleštvo  nad  Mitropolijom  crnogorsko - primorskom Pravoslavne  crkve   Srbije,  po mišljenju    Patriotskog  pokreta  otpora - „Lovćenske  straže 1990"     treba  da  ima   Vaseljenska   patrijaršija.  

Patriotski  pokret  otpora - „Lovćenske  straže 1990", takođe,  smatra  da  potpisivanje  Temeljnog  ugovora  Vlada  Crne  Gore  kada  je  u pitanju  Pravoslavna patrijaršija beogradska, Pravoslavna  crkva  u  Srbiji, to  jest  Mitropolija  crnogorsko - primorska  Pravoslavne  crkve  u  Srbiji   treba  da  obavi   sa   vaseljenskom   patrijaršijom, to  jest  sa njegovom  svesvetosti  arhiepiskopom  carigradskim, novorimskim i vaseljenskim patrijarhom  Vartolomejom  I. Ovaj   stav  je  logičan  ukoliko  se  uzme  u obzir  nesporna   činjenica  da   po pravoslavnom  kanonu, sve  pravoslavne eparhije  van  teritorije  matične države spadaju u  duhovno i administrativno  nadleštvo  Vaseljenske   patrijaršije  i  vaseljenskog   patrijarha.      

Imajući  u  vidu   predhodno  navedenu  problematiku  oličenu  u  samovolji Pravoslavne patrijaršije beogradske, Pravoslavne  crkve  u  Srbiji, koja  nije  pomjesna crkva u Crnoj  Gori, kao  i  činjenicu  da   ona   većim dijelom   djeluje   u  suprotnosti   od  crkvenog  prava  i  pravoslavnih  kanona, prije  potpisivanja Temeljnog  ugovora  smatramo  potrebnim  da  predsjednik  države  gospodin  Milo  Đukanović  formira  ekspertsku  grupu koja bi  obavila  konsultacije  sa  Svetim   Sinodom  vaseljenske  patrijaršije  i  njegovom  svesvetosti  arhiepiskopom  carigradskim, novorimskim i vaseljenskim  patrijarhom  Vartolomejom  I oko  nadležnosti  za  potpisivanje   Temeljnog   ugovora.      

S  poštovanjem,                                                                                                                     

UPRAVNI  ODBOR                                                                                                PATRIOTSKI  POKRET  OTPORA "LOVĆENSKE  STRAŽE  1990"    

Podgorica  25.09.2021.  godine


Zoran Rašović, UPRAVNI  ODBOR - PATRIOTSKI  POKRET  OTPORA "LOVĆENSKE  STRAŽE  1990"    Kontaktirajte autora peticije