PRODUŽENJE ROKA ZA STARE/PREDBOLONJSKE STUDENTE (2019)

Nekoliko hiljada stanovnika ove zemlje, tzv. predbolonjci, zaslužuju da svoje studije završe po programu po kojem su se i upisali. To dugujemo sebi, to dugujemo svojim porodicama. Naposljetku, to ova država duguje nama, ako joj je uopšte stalo do vlastitih građana. Poštovane kolege, krećemo u još jednu bitku za ostvarivanje svog životnog cilja - dobijanje toliko željene diplome. Pokažimo i ovaj put da je naša želja jača od kojekakvih eksperimenata, retroaktivnih igrica i gaženja prava.

I to je to - do pobjede!

P.S. Molimo vas da čitko i pismeno popunite SVE TRAŽENE PODATKE, koristite velika i mala slova i obavezno dijakritičke znake (kvačice na odgovarajućim latiničnim slovima - bez šišane latinice).

P.P.S. Peticiju potpisuju ISKLJUČIVO predbolonjski studenti koji još nisu završili svoje studije. Svim ostalim kolegama se zahvaljujemo na podršci. 

 

 


Studenti po starom/predbolonjskom programu    Kontaktirajte autora peticije