Sačuvajmo plažu na rijeci Zeti

Mi, mještani Pipera, okupljeni oko ideje zaštite prirodnih bogatstava našeg kraja, izražavamo nezadovoljstvo radovima realizovanim u sklopu izgradnje vijadukta u Rogamima.Smatramo da je neadekvatnom pripremom radova i neodgovornim odnosom izvođača, ali i nadležnih inspekcija, devastirano jedno od najljepših izletišta Glavnog grada Podgorice.

Stoga zahtijevamo:

-da nadležna inspekcija naloži izvođaču radova da sanira plažu pored rijeke;

- da Glavni grad u saradnji sa mještanima Pipera napravi poseban plan za valorizaciju ovog lokaliteta;

- da se pruži podrška mještanima u afirmaciji ovog lokaliteta kao turističkog potencijala Glavnog grada.

Polazeći od činjenice da je Crna Gora Ustavom definisana kao ekološka država, posebno apelujemo na Glavni grad i nadležne inspekcije, da se ubuduće, prilikom realizacije infrastrukturnih projekata koji se izvode pored rijeka, sa posebnom pažnjom odnose prema prirodnim bogatstvima, koja često bivaju ugrožena tim radovima. 

most-andrea.jpg

BAB22B29C5F4B0CCF8DC65F9FC19BE061280_120_120jpg.0_1.jpg


Milovan Marković    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Milovan Marković moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...