Правда за деду Мирослава !

Напад се догодио 31.01.2016. у Крњеву(Велика Плана) ,око 21 час , када су двојица маскираних и наоружаних разбојника покушала да провале у породичну кућу Мирослава Тирнанића(89) . Наоружани и маскирани , силовитим ударцима ногама у врата покушали су да развале врата и да уђу у кућу .

У том покушају их је спречио Мирослав пуцњем упозорења из ловачке пушке,чија је цев била окренута ка поду јер Мирослав свестан могућих последица није никог хтео повредити , па је пуцао у доњи део врата.

Како Мирослав каже за Новости “Свом снагом су ударали у врата ногама и на крају их извалили из шарки. Кад сам видео да попуштају, узео сам пушку и опалио у доњи део, негде код ногу. Лупање је престало. Али ја сам се тада још више уплашио да сам некога можда убио.” (1)

Хитац испаљен из ловачке пушке у врата на која су разбојници силовито покушали да провале погодио је једног од двојице разбојника у пределу надколенице , што је изазвало панику међу разбојницима и натерало их на бег.
Мирослав је потом телефонским позивом о свему обавестио сина који је позвао полицију !

“Мирослав, честити пољопривредник, забринут је, али и љут што ће у овим годинама пред суд. Јер, како каже, само се бранио од обесних нападача.
Питам ја, да теби неко разбија врата, а ти лежиш у кревету, да ли би ћутала и чекала да те убије? - пита се Мирослав. - Имам пушку која ми служи за чување куће, и за коју имам дозволу. (1)

По извршеном увиђају и узимању изјава полиција је Мирославу одузела оружје и писала кривичну пријаву због изазивања опште опасности. Иначе, за ово кривично дело предвиђена је максимална казна затвора до 10 година.

Овом петицијом апелујемо да се Мирослав Тирнанић ослободи сваке кривичне одговорности , јер је пуцањ који је он опалио из ловачке пушке управо пуцањ којим је спасао свој живот и живот своје супруге !

Такође , апелујемо да се врати одузето оружје Мирославу Тирнанићу као и његовом сину Видоју коме је полиција одузела пиштољ М70 7.65мм Црвена Застава. Одузимање оружја Мирослављевом сину  је недопустиво јер се базира искључиво на објективној чињеници да је он син лица које је пуцало. Дакле , практично уводи се објективна одговорност која је забрањена у свим модерним кривичним правима ! Допуна - Пиштољ је враћен Видоју ! 

Поред наведених циљева , циљ је спирање љаге са имена Мирослава Тирнанића , власника легалног оружја , према коме се систем опходи као према осумњиченом криминалцу , а не као према човеку , честитом домаћину вредног помена и хвале. Мирослав је у деветој деценији живота устао против јачих , на свом поседу и на прагу свог дома , бранећи свој као и живот и здравље своје супруге Надежде (83) .


Потпишимо петицију и апелујмо на надлежне да одустану од кривичног гоњења Мирослава Тирнанића , као и да се врати оружје њему и његовом сину.

 

11.2.2016 – Мирослав је у четвртак саслушан као осумњичени на основу кривичне пријаве али и у својству оштећеног !

Прочитајте

http://arms-of-freedom.org/петиција/правда-за-деду-мирослава/

(1) http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.html:588830-Spasavao-sam-zivot-a-sad-hoce-meni-da-sude

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.html:590308-Starcu-preti-zatvor-zbog-pucanja-na-lopova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото/Новости  

 

Latinica

    

Napad se dogodio 31.01.2016. u Krnjevu(Velika Plana) ,oko 21 čas , kada su dvojica maskiranih i naoružanih razbojnika pokušala da provale u porodičnu kuću Miroslava Tirnanića(89) . Naoružani i maskirani , silovitim udarcima nogama u vrata pokušali su da razvale vrata i da uđu u kuću .

U tom pokušaju ih je sprečio Miroslav pucnjem upozorenja iz lovačke puške,čija je cev bila okrenuta ka podu jer Miroslav svestan mogućih posledica nije nikog hteo povrediti , pa je pucao u donji deo vrata.

Kako Miroslav kaže za Novosti “Svom snagom su udarali u vrata nogama i na kraju ih izvalili iz šarki. Kad sam video da popuštaju, uzeo sam pušku i opalio u donji deo, negde kod nogu. Lupanje je prestalo. Ali ja sam se tada još više uplašio da sam nekoga možda ubio.” (1)

Hitac ispaljen iz lovačke puške u vrata na koja su razbojnici silovito pokušali da provale pogodio je jednog od dvojice razbojnika u predelu nadkolenice , što je izazvalo paniku među razbojnicima i nateralo ih na beg.
Miroslav je potom telefonskim pozivom o svemu obavestio sina koji je pozvao policiju !

“Miroslav, čestiti poljoprivrednik, zabrinut je, ali i ljut što će u ovim godinama pred sud. Jer, kako kaže, samo se branio od obesnih napadača.
Pitam ja, da tebi neko razbija vrata, a ti ležiš u krevetu, da li bi ćutala i čekala da te ubije? - pita se Miroslav. - Imam pušku koja mi služi za čuvanje kuće, i za koju imam dozvolu. (1)

Po izvršenom uviđaju i uzimanju izjava policija je Miroslavu oduzela oružje i pisala krivičnu prijavu zbog izazivanja opšte opasnosti. Inače, za ovo krivično delo predviđena je maksimalna kazna zatvora do 10 godina.

Ovom peticijom apelujemo da se Miroslav Tirnanić oslobodi svake krivične odgovornosti , jer je pucanj koji je on opalio iz lovačke puške upravo pucanj kojim je spasao svoj život i život svoje supruge !

Takođe , apelujemo da se vrati oduzeto oružje Miroslavu Tirnaniću kao i njegovom sinu Vidoju kome je policija oduzela pištolj M70 7.65mm Crvena Zastava. Oduzimanje oružja Miroslavljevom sinu je nedopustivo jer se bazira isključivo na objektivnoj činjenici da je on sin lica koje je pucalo. Dakle , praktično uvodi se objektivna odgovornost koja je zabranjena u svim modernim krivičnim pravima !

Pored navedenih ciljeva , cilj je spiranje ljage sa imena Miroslava Tirnanića , vlasnika legalnog oružja , prema kome se sistem ophodi kao prema osumnjičenom kriminalcu , a ne kao prema čoveku , čestitom domaćinu vrednog pomena i hvale. Miroslav je u devetoj deceniji života ustao protiv jačih , na svom posedu i na pragu svog doma , braneći svoj kao i život i zdravlje svoje supruge Nadežde (83) .


Potpišimo peticiju i apelujmo na nadležne da odustanu od krivičnog gonjenja Miroslava Tirnanića , kao i da se vrati oružje njemu i njegovom sinu.

 

11.2.2016 – Miroslav je u četvrtak saslušan kao osumnjičeni na osnovu krivične prijave ali i u svojstvu oštećenog !

 


Удружење грађана Оружје Слободе    Kontaktirajte autora peticije