ПОНИШТЕЊЕ ЗАКОНА О СМАЊИВАЊУ ПЕНЗИЈА У СРБИЈИ

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ  

Ул. Дечанска 14, Београд

Тел.  064  2354113, Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com  

Подржавам доношење закона о поништењу Закона о привременом уређивњу начина исплате пензија и брисању чл.80б Закона о ПИО.

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије ће покренути Народну иницијативу за доношење закона о поништењу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и Закона о брисању члана 80б Закона о ПИО ( "СЛ гласник РС", br. 34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 – др. закон, 85/2005, 101/2005 – др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), којим је обустављено редовно усклађивање свих пензија. Доношењем и применом наведених закона, наноси се штета и врши дискриминација преко 1 740 000 пензионера, који су радећи, уплатом доприноса стекли право на пензију за коју је гарант држава. Доношењем и применом Закона о привременом уређивању начина исплате пензија наноси се штета и врши дискриминација преко 740 000 пензионера, који су радећи на сложенијим и одговорнијим пословима, уплатом доприноса у ПИО обезбедили пензије веће од 25 000 динара.  Доношењем измена Закона о ПИО, обустављено је редовно усклађивање пензија свим пензионерима у складу са чланом 80. Закона, односно са кретањем потрошачких цена на територији Србије  и растом БДП. Овим су оштећени сви пензионери јер је прекинута редовна ревалоризација вредности пензија иако је у међувремену дошло до знатног повећања потрошачких цена и посебно комуналних услуга, струје и пореза на имовину. Реална вредност пензија је умањена а највећи број пензионера доведен на ивицу егзистенције. Законом о привременом уређивању начина исплате пензија није предвиђено враћање задржаног дела пензије а временски рок примене Закона није одређен. Обустава редовног усклађивања пензија такођер није временски Законом одређена. Доношењем и применом закона којима се пензије смањују срушен је уставни поредак и пензиони систем Србије, односно извесност пензије за коју запослени сада уплаћују доприносе. Полазећи од неусклађености закона са Уставом Србије и међународним актима које је потписала држава, у складу са Законом о референдуму и народној иницијативи, ("Сл. гласник РС", бр. 48/94 и 11/98),. у складу са Уставом РС, зajeдно са Удружењем синдиката пензионера Србије покрећемо законодавну иницијативу у Скупштини Србије, за доношење закона о поништењу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и Закона о брисању члана 80б Закона о ПИО. На основу одредби Устава Србије да је пензија имовинско право, Законом о поништењу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, би се поништиле и последице његове примене тј.  средства која су од сваког пензионера узета би била враћена уз законску камату.

Остављањем телефонског броја пристајем да будем контактиран ради потписивања народне иницијативе. Потписи ће се користити ради организовања Народне иницијативе и позивања грађана и удружења грађана да је подрже.


Јован Тамбурић    Kontaktirajte autora peticije