Петиција против убрзане политизације школства

321154_d3732e92-c080-4f7e-97cf-12e17e92f7d4-635x357.jpg


Министар образовања најавио је да ће се новим Законом о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ) променити састав школских одбора. До сада су школски одбор чинила по три члана из редова запослених, родитеља и представника локалне самоуправе. Уколико се усвоји предлог министра, биће пет представника локалне самоуправе и по два представника родитеља и запослених. Представнике локалне самоуправе бирају странке на власти. Мандате свих чланова верификује скупштина општине. У последње време се у неким општинама догодио преседан – одборници нису желели да верификују мандате наставницима које је наставничко веће изгласало. Нису им политички били по вољи. Тада је постало јасно да политичарима више није довољно да постављају своје кадрове за директоре, већ да желе да се питају за све, укључујући и за оно у шта се нимало не разумеју. Широм Србије у школским одборима (који су надређени директорима) седе недовољно образовани људи који одлучују о важним питањима, која се тичу не само запослених већ и свих ђака, па и њихових родитеља.

Због тога захтевамо да школски одбор има девет чланова, укључујући и председника, и то: четири представника запослених, три представника родитеља и два представника локалне самоуправе. Представници локалне самоуправе морају имати најмање седми степен стручне спреме, и бити представници делатности од значаја за образовање (култура, социјални рад, саветовалиште за младе, спорт, или уже стручне области за средње стручне школе).

Тражимо и да чланове из редова представника локалне самоуправе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, док представницима запослених и родитеља само верификује мандат, без могућности утицаја на њихов избор.

Док нам кроз обраћања јавности министар поручује да ће школе постати аутономније, а директори имати већу одговорност за свој рад, кроз нови закон уводи централизацију школства и опасно повећава простор локалним политичарима да одлучују о свему. Струка се повлачи пред политичким кадрирањем, повећава се могућност да директоре нико не контролише, односно да се спорна питања решавају на страначким састанцима, а да се на састанцима школских одбора само подижу руке и све изгласава страначком већином. То, даље, још шире отвара врата за негативну селекцију при запошљавању, односно за давање предности страначким кадровима. Данас је то посебно опасно, јер нови страначки кадрови све чешће имају веома сумњиве квалификације. То ће директно утицати на квалитет наставе и образовања које ће ученици понети из школа. И до сада је било партијског кадрирања, али размере које ће та појава добити новим законским решењима је веома забрињавајућа.

Због тога захтевамо да за директора не може бити изабрано лице које нема подршку најмање 51% свих чланова наставничког већа, који су засновали радни однос на неодређено. Оне који нису у сталном радном односу, директори обично држе у шаци. С обзиром на то да в.д. статуси код нас незаконито трају годинама, тражимо да за в.д. директора буде неопходна подршка запослених.

Захтевамо да се заустави политизација школства, да се директори бирају по јасним критеријумима и независно од политичке подобности, а на основу радне биографије и поднетог плана развоја установе током једног мандата, као и да се пооштре критеријуми за примање наставног кадра у радни однос, уз смањење дискреционих права директора. Нека се политичари баве налажењем средстава за опремање школа, ученичке стипендије, ученички превоз, помоћ социјално угроженим ђацима. Нека се боре против дилера око школа, нездраве брзе хране у близини школских зграда, паса луталица по школским двориштима. Нека нам омогуће школске полицајце у свакој школи. Нека се баве побољшањем општих услова, а нека струку оставе онима који су за то школовали. Маргинализација способних у корист подобних неће нашем образовању донети ништа добро. Последњи пример је најава смене помоћнице министра за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, да би се на њено место довео функционер странке на власти. Што више политике у школама, то мање квалитетног образовања.

Ако сте просветни радник или родитељ ђака, потпишите ову петицију. Ако нисте ни једно ни друго, али имате свест о далекосежним последицама овог тренда у српском образовању, потпишите петицију.

Хвала.

 

Аутори петиције: 

 

Душан Благојевић

Љубинка Недић

Аленка Пантић

Горан Херлинг

Јасна Богуновић Марковић 

 

 

 


Dušan Blagojević    Kontaktirajte autora peticije