Петиција Академији Уметности у Новом Саду за укидање нереално великих сума плаћања студирања на државном факултету

Академија Уметности у Новом Саду у улици Ђуре Јакшића бр. 7 је установа где би студенти требало да дођу ради унапређења свог школовања као и стицања академског знања потребних за своју будућу струку за коју су се одлучили.

Након изванредно брзе реакције Покрајинске Просветне Инспекције у Новом Саду, где се установила неправилност у раду саме Академије, буџетски студенти свих департмана Академије Уметности су, као што и Закон налаже, СТЕКЛИ ПРАВО да не плаћају преношење испита у наредну академску годину као ни плаћање потписа професора уколико нису стекли услове за исти тј. уколико су остварили довољан број бодова за буџет (48 ЕСПБ бодова).

Чак су и самофинансирајући студенти поштеђени срамотне одлуке плаћања потписа, а такође и добро познате одлуке академије 2.083,00 динара x број бодова x 2 (наводна казна), већ је одлучено да плаћају само 2083 динараxброј бодова ДО БРОЈА БОДОВА ПОТРЕБНИХ ЗА БУЏЕТСКО СТУДИРАЊЕ (48 ЕСПБ бодова). 

Инспекција не може да утиче на висину суме плаћања студирања као ни на висину наплате предиспитних обавеза (пријаве испита,овере семестара,уписе године и др.) зато што закон дозвољава Академијама да формирају своје ценовнике студирања коју Академија Уметности злоупотребљава.

Али можемо ми студенти да одреагујемо петицијама и нашим условима и реалним захтевима зато што је факултет ДРЖАВНА ПРОСВЕТНА УСТАНОВА, А НЕ ПРИВАТНИ ФАКУЛТЕТ!

Захтев студената Академији Уметности јесте да се буџетски студенти ослободе целокупног плаћања школовања на шта имају право зато што Република Србија издваја средства из државног буџета за буџетске студенте И ФИНАНСИРА ЊИХОВЕ ТРОШКОВЕ ШКОЛОВАЊА.

Наши захтеви су:

       1) За све департмане

 

     1. Потпуно укидање плаћања уписа година и овера семестара СВИМ студентима са свих департмана;

     2. Потпуно укидање плаћања пријава испита у року и смањење цене пријаве ван рока за пријављивање испита на 300,00 РСД за све департмане;

     3. Смањење цене поновног полагања испита пред предметним професором, уколико студент није задовољан оценом на 1500,00 РСД за све департмане;

     4. Укидање наплате издавања свих потврда и оверења попут потврде о редовном школовања, потврде положених и неположених испита итд. за све департмане;

     5. Укидање плаћања израда диплома основних, мастер и докторских студија свих департмана као и смањење временског рока издавања диплома са неодређеног како је тренутно, на рок од 365 дана од последњег положеног испита;

    6. Могућност полагања свих испита у свим роковима (јануар, фебруар, април, јун, септембар и октобар) за све департмане;

    7. Обезбеђивања студентске праксе и свих документација за то потребних  као и обавештавање студената у валидном временском року, што је законом и прописано, а није ступило на снагу;

    8. Да се сви студенти лично обавесте о конкурсима стипендија, аудиција, конкурса и свих других активности које обезбеђују и организују Универзитет, Република Србија и друге међудржавне организације. Овај захтев је најлакше испунити имајући у виду велики напредак дигитализације и обавештавања. Уколико се већ пријављују испити преко интернета, онда морамо бити и обавештени путем мејла за све активности и погодности у време нашег статуса студента. Студенти нису обавештени о донацијама које Република Србија издваја за њихово студирање и свим ваннаставним активностима које су буџетом државе покривене;

    9. Да се студентима обезбеде годишње карте за све културне догађаје у текућој академској години из разлога што се културом и уметношћу баве током својих студија што ће им и бити будућа професија. (Биоскопи, представе, концерти, галерије и друге културне манифестације);

   10. Да се направи годишњи пројекат на нивоу целе академије у којем ће учествовати студенти свих департмана, драмског, ликовног и музичког ради успостављања контакта и међусобног упознавања као део образовања свих студената. Тренутно ни један департман нема никаквих додирних тачака, нити сарадњу међусобно, на нивоу академије;

    11. Свим студентима са свих департмана МОРА БИТИ ОДОБРЕНО СТУДИРАЊЕ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА, уколико су претходне године остварили довољан број ЕСПБ бодова тј. законски минимум од 48 ЕСПБ;

    12. Обезбедити свим студентима бесплатно фотокопирање, као и отворити фотокопирницу на департману музичке и ликовне уметности на Петроварадинској Тврђави где постоји машина али се налази под кључем и ван домашаја студентима.

   

      2) За музички департман:

 1. Увести као модул студирања на инструменту ХАРМОНИКА, који не постоји на Академији Уметности,са редовним професором и асистентом као што је за сваки други инструмент наведено статутом Академије.

 2. Сви студенти Вокално Инструменталног студијског програма морају имати:

    а) редовне часове са предметним професором;

    б) пробе са корепетиторима које морају бити редовне;

    в) програм главног испита предметни професор мора дати у претходној години студентима;

    г) обезбедити салу за наступе и медијски маркетинг за све концерте Вокално Инструменталног студијског програма коју ће користити и студенти других департмана за свечаности и догађаје ;

    д) концерти класе се морају одржати сваких 60 дана за главни инструмент и сваких 90 дана за саставе,камерне и квартете, али и оркестар састављен искључиво од студената академије који ће наступати сваких 60 дана и све са различитим програмом (пракса);

     ђ) Пробе оркестра и хора се морају одржавати једном недељно (као што је и уписано у плану и програму), а не пројектом једном семестрално где се ради недељу дана и отказују сва предавања. Уколико за оркестар не постоји оркестарски диригент већ само хорски, да се у том случају плате или ангажују студенти композиције којима ће то бити део завршног испита тј. завршни рад и то да им се то упише у дипломе;

     е) У оркестру морају свирати само студенти академије, нипошто не плаћати хонорарце ("професионалце") од пара које студенти дају Академији. Не избацивати студенте из оркестарског свирања зато што се тиме укида предмет који је обавезан, а који ће већини бити професија након студирања. Нека оркестар звучи како звучи, али то ће бити оцена студентског и професорског рада, а не приватни оркестар у којем може да свира било ко па чак иако нема везе са том установом.;

     ж) свим инструменталистима да се обезбеде потрошни материјали (трске, жице, калафонијуми, струне итд.) као и фотокопирање нота за које сада плаћају Академији 1.000,00 РСД на крају сваког семестра и уз оверу семестра и упис године. Уколико се потрошни материјал не добије, онда та сума да се врати студентима;

     з) Да се обезбеди простор који ће бити отворен за вежбање 24/7 студентима Вокално инструменталног одсека;

     и) Организовати академска такмичења студената за све Музичке Академије из Србије (а може и међународно) одакле ће се издвајати средства за рад Академије;

     ј) дозволити полагање аудиција која ће бити јавна где ће се одређивати солисти за следећи оркестарски концерт академије, а комисија састављена од професора са других факултета;

    к) Обезбедити редовно штимовање клавира, репарацију али и квалитетне инструменте за рад. Такође обезбедити квалитетне харфе као и њихове техничке потребе за све студенте и појединачне инструменте за број студената тог модула колико их и има, а исто толико и соба за рад;

    л) Обезбедити свим студентима вокално инструменталног одсека могућност снимања у студију једном семестрално као и снимање дипломског испита што би био и део испита студената са модула дизајн звука;

    љ) Свим студентима са инструменталног одсека организовати сваке године пут за градове и приступе музејима који су овековечили историју класичне музике што и јесте музика коју студенти данас изводе, приступ концертним салама као и самим концертима у градовима које посећују.

Пример: Кремона, Милано, Беч, Салзбург, Париз, Москва ...;

    м) Повећати фонд нотног материјала у библиотеци за све инструменте и све саставе на ниво који је потребан свим модулима;

    н) Основати дувачки оркестар за све студенте дувачких инструмената у којем ће сви имати право учествовања;

 

3. За педагогију:

   а) Да се студентима педагогије уведе више изборних предмета на којима би могли да буду активни;

   б) У изборне предмете убацити и предмет физичке активности или да им се обезбеде бесплатни тренинзи и учествовање на факултету спорта и физичке активности, што би такође могло да се реши путем упошљавања студената са тог факултета да држи наставу као његов део испита што би верујемо и они сами волели да раде у природи на Петроварадинској тврђави са својим колегама;

    в) Обезбедити нотни папир за њихове радове зато што то спада у потрошни материјал. Уколико им се не обезбеди нотни папир, да се укине плаћање потрошног материјала;

    г) Академски хор да има редовне годишње концерте;

    д) Хор и оркестар да имају једном годишње заједнички пројекат;

    ђ) Фонд библиотеке да се прошири према потребама студената;

    е) Да се обезбеде слушалице за електричне клавире;

    ж) Фонд наставе из предмета солфеђо да се повећа и прошири, такође да се дода и на четвртој години;

    и) Сви семинарски, научни и композиторски радови да се чувају у електронском формату којем ће имати приступ сви студенти Академије;

     ј) Предавања из изборних предмета да се не преклапају са обавезним предметима и дати довољно време између предавања за одмор студената;

   к) Техничка опрема да се осавремени потребама студената.

 

 

4. Етномузикологија:

    а) Студенти Етно-музикологије морају имати бесплатан улаз на фестивале и манифестације које се баве очувањем народне традиције Републике Србије;

    б) Сви студенти овог департмана морају имати и бесплатан нотни папир зато што им је то потрошни материјал који плаћају сваког семестра 1.000,00 динара Академији Уметности. Уколико се не одобри, ослободити их плаћања такве мере;

    в) Обезбедити свим студентима модула Етномузикологије посете Симпозијумима по иностранствима, где ће студенти ићи под именом Академије;

    г) Обезбедити свим студентима овог модула могућност да преко Академије учествују у раду Културно-Уметниких Друштава за које ће добити додатне бодове за ангажовање;

 

 5. Композиција:

     а) Обавезна редовна настава и вежбе из предмета композиција са наставним професором и асистентом једном недељно како и пише у наставном плану и програму;

     б) Обавезна предавања из музичких инструмената која би омогућила студентима да имају увид у саме инструменте и њихове техничке могућности где би се ангажовали извођачи са вокално инструменталног одсека.

     г) Обавезан концерт студената композиције једном годишње где би се издвојила дела свих студената овог модула,а коју би изводили студенти са вокално инструменталног одсека, а да се њихово ангажовање подржи и награди додатним бодовима.

     д) Академија је дужна да обавести студенте о могућим конкурсима и такмичењима на којима би студенти могли да аплицирају своје композиције, а најбоље рангирани студенти добили могућност извођења тих дела од стране студената вокално инструменталног одсека под покровитељством Академије Уметности.

     ђ) Студенти морају имати праксу са професором из Оркестрације из копјутерских програма компоновања, попут програма "Logic".

         3)Ликовни департман:

 

Обезбедити свим модулима овог департмана основне услове за рад и боравак на академији који сада не постоје, попут грејања и хигијене. Тренутно нема сапуна за прање руку после рада са бојама, ни даске за тоалетску шољу, и основне заштитне опреме.

Такође, једном семестрално Академија мора објавити све радове свих студената ликовног департмана у више галерија по Републици Србији и правити аукције тих радова где ће се 10% од сваке продаје дати том студенту чије је дело продато, а остатак иде Академији за све потребне трошкове наредних изложби и материјала за рад. Маркетинг мора бити медијски покривен;

О конкурсима и такмичењима радова ликовне уметности, али и свих других департмана, Академија је дужна да обавести студенте лично на време и то минимум од 30 дана пре истека рока пријаве;

О потребним материјалима за рад је овом департману потребно следеће:

 

1. Графика:

   а) Плоче од цинка за пресе које су неопходне за рад овог модула,које обрађују на начине који су у плану и програму рада;

   б) Папира за плоче 200 и 250 грама који је даљи процес рада на пресама;

   в) Памучни Фабриано папир за дубоку штампу (бакрорез) 220 грама;

 Ових материјала увек мора имати довољно и у резерви у случају конкурса студената о којима ће их Академија обавестити у валидном року.

 

2.  Графички дизајн

    Обезбедити довољан број одговарајућих компјутера за студенте овог модула што је елементарно за студирање овог модула.

 

3. Фотографија

    Студенти овог модула немају довољно филмова за фотографије што им Академија мора обезбедити за основне услове за активност на предавањима.

 

4. Вајари

  Обезбедити студентима овог модула основне услове за рад,попут:

а) заштитна опрема за рад ради заштите студната (заштитне наочаре, радне рукавице, кацига и кецеље);

б) разређивача;

в) гипса и глине;

г) ножићи за дуборез (све мере и довољан број за све студенте);

д) дрво за рад;

ђ) шпахле.

 

5.  Сликари:

   Основне потребе студирања које Академија мора да обезбеди студентима за рад на Академији и за активно учешће на предавањима:

а) Платно;

б) штафелај;

в) разређивачи;

г) кецеље;

 

Уколико се студентима ликовног департмана не обезбеде све ставке, тј. наведени основни материјали, опрема безбедности и основни услови за здравље, студирање и боравак на Академији, студентима вратити 1.000,00 динара.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Цела иницијатива је покренута од стране студента, а не странке или партије, у којој су идеје и савете давали редовни студенти Академије и тиче се стриктно студената као и побољшању квалитета студија Академије Уметности у Новом Саду на свим њеним департманима.

 

Сви наводи нису нереални, нити немогући. Ово су основни захтеви које је Академија Уметности у Новом Саду морала много раније да уведе.

На ову петицију се студенти позивају на статут "Академије Уметности у Новом Саду", а "Правилника о Унутрашњем Узбуњивању" бр: 02-1605/1 који је донет 03.12.2015.

Петиција студената се покреће у складу са чланом 4 покретања поступка о Унутрашњем Узбуњивању и то писменим путем, а представља Лука Косановић.

По Члану 12. Статута Академије Уметности у Новом Саду, послодавац је дужан да обавештава Узбуњивача о току и радњама предузетим у поступку, као и да омогући узбуњивачу увид у списе предмета и да учествује у радњама у поступку.

Послодавац је по истом члану дужан да обавести Узбуњивача у року 15. дана од дана доношења одлуке.

Такође се позива надлежни орган да одговори и да се изјасни по питању мера које су биле штетне по узбуњиваче-студенте Члан 15. по питању одлуке Покрајинске Просветне Инспекције у Новом Саду и која ће мера одштете ступити на снагу.

Такође се позивамо на Члан 16. ,17. ,18 ,19 ,21 и 22. Права на Заштиту Узбуњивача, зато што петиција испуњава све критеријуме потребне за то, а наводи у самој петицији су јасни те се надлежни орган мора придржавати закона у потпуности.

Ова петиција се подноси под 8.начелом хитности под тачком 1. захтеву за информацијама тј. роком од 8 дана као и тачком 2. истог члана; Захтев жалбе тј. одговор на жалбу рок од 15 дана од дана пријема исте жалбе и студентских захтева.

 Цела петиција је усмерена ка поштовању и спровођењу Члана 16 Статуа (02-378/1 од 16.03.2018.) Академије Уметности у Новом Саду, а у циљу заштите права студената.

 

До сада је већ наведена установа наплаћивала својим буџетским студентима:

1) пријемни испит и упис (10.000,00 РСД+5.500,00 РСД)

2) пријаву испита:

   1. 300,00 РСД по предмету у року,а 1.500,00 РСД ван испитног рока, а све без права на продужење рока пријаве уколико интернет сајт није у функцији;

   2. 3,500,00 РСД уколико студент полаже поново пред предметним професором уколико није задовољан оценом;

   3. 5.000,00 РСД уколико је студент незадоваљан оценом и тражи позив комисије на поновно полагање наведеног испита;

3) Накнадни упис године и овере семестра је 10.000,00 (после рока)

4) Уверења о дипломирању коштају:

   1. За основне студије 1.000,00 динара 

   2. За мастер и магистарске студије по 2.000,00 динара

   3. За докторске студије 3.000,00 динара

5) Уверење о положеним испитима кошта:

   1. 1.500,00 динара без фонда часова

   2. 2.000,00 динара са фондом часова

6) Диплома о завршеним академским студијама (без рока предаје)

   1. За основне студије 5.000,00 динара

   2. За мастер студије 5.000,00 динара

   3. За докторске студије 10.000,00 динара

   4. Издавање дипломе ван рока (који не постоји) кошта додатних 8.000,00 динара уз одговарајући степен студија

   *5. Копија дипломе кошта 5.000,00 динара (опет без икакве назнаке рока издавања исте)

   *6. Дупликат уверења о дипломирању кошта 1.000,00 динара


Лука Косановић    Kontaktirajte autora peticije