Против принудне ликвидације Завода за заштиту радника Крагујевац

Покренута је принудна ликвидација над Заводом за заштиту радника
Застава. Тако ће позната „Заставина амбуланта“, која деценијама лечи десетине
хиљада радника, а тренутно лечи око 30 000 радника, отићи у историју, на жалост,
верујемо, свих крагујевчана. Тако ће нестати и место, где се по процени огромног
броја радника, добија најбоља здравствена услуга.
Град Крагујевац је једини власник ове Здравствене установе, која је раније
била у власништву групе „Застава возила“.
Очигледна је намера да се затвори овај здравствени центар. Та идеја није
нова, али је почетком новог миленијума спречена од тада утицајних Заставиних
синдиката.
Како сазнајемо, разлог за ликвидацију је неподношење завршног рачуна за
2015, 2016 и 2017. годину. Дат је рок од 90 дана, да се овај недостатак отклони,
односно преда завршни рачун, али то није учињено.
Зар постоји очигледнији доказ о намери?
Верујемо да би јавни тужилац требао да утврди да ли у овом непоступању
има елемената кривичног дела.
Овим поступком нису само угрожена радна места око 120 запослених у овој
здравственој установи, већ нешто много важније, а то је квалитет лечења
десетина хиљада радника и пензионера.
Да ли су разлози за намерно покретање ликвидационог поступка над овом
здравственом установом, можда идеолошки?
Верујемо да се овим поступком вређају осећања десетина хиљада
крагујевчана, зато позивамо одговорне да зауставе процес ликвидације.

Молимо Вас да подржите Завод и потпишете против гашења ове институције !!