Оснивање Савета за младе општине Ћићевац

Желимо да се у Ћићевцу и млади питају и учествују у доношењу одлука! Због тога покрећемо петицију за оснивање Савета за младе општине Ћићевац. У складу са Законом о младима, Савет за младе је саветодавно тело Скупштине општине које подстиче, усклађује и прати активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске политике на локалном нивоу и предлаже мере за њено унапређивање. Савет за младе има две значајне улоге које га чине кључним за фунционални развој и спровођење локалне омладинске политике: (1) Савет за младе је тело које омогућује младима да активно учествују у доношењу одлука (2) Савет за младе је тело за умрежавање и међусекторску сарадњу различитих институција које се у неком делу своје делатности баве младима (школе, НСЗ, ЦСР, МУП, ДЗ,...). Потпишите петицију и подржите оснивање Савета за младе у општини Ћићевац!


Аница Стаменковић, Удружење "Окулар"    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Аница Стаменковић, Удружење "Окулар" moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...