ПОВОДОМ АНГАЖОВАЊА АЛЕКСАНДРА ИЛИЋА ЗА САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА (ДЕМОНСТРАТОРА) НА ПРЕДМЕТУ ОПШТА КЊИЖЕВНОСТ 3

ПОВОДОМ АНГАЖОВАЊА АЛЕКСАНДРА ИЛИЋА ЗА САРАДНИКА ВАН РАДНОГ ОДНОСА (ДЕМОНСТРАТОРА) НА ПРЕДМЕТУ ОПШТА КЊИЖЕВНОСТ 3  

Ми потписани, бивши и садашњи студенти Филолошког факултета Универзитета у Београду, изражавамо забринутост поводом ангажовања колеге Александра Илића на предмету Општа књижевност 3 у својству сарадника у настави ван радног односа (демонстратора). Споменути предмет, који је до скора предавала недавно преминула проф. др Тања Поповић, био је један од најцењенијих али и најзахтевнијих курсева на целом студијском програму Групе 06 (Српска књижевност и језик са компаратистиком). Управо с обзиром на то, али не и само због тога, треба истаћи неке нелогичности везане за споменути статус колеге Илића.

1) Најпре, Александар Илић је ангажован на предмету који, према акредитацији свог студијског профила (као и даље недипломирани студент Групе 05 – Српска књижевност и језик), никада није могао ни похађати, а камоли полагати. За разлику од студената Групе 06, којима је то био обавезни предмет и студената Групе 08 (Општа књижевност и теорија књижевности), који на више курсева темељно обрађују градиво Опште књижевности 3, колега Илић је могао у оквиру свог програма да полаже само једносеместралне курсеве Преглед опште књижевности 1, 2, 3 и 4, на којима није имао највише оцене.

2) Важно је истаћи да је Александар Илић и даље студент основних академских студија, односно, да је школске 2020/21. уписао другу продужену (шесту по реду) годину студија. Уколико је критеријум ефикасности у дужини студирања један од важних за ангажовање на неком предмету, намеће се питање, због чега студенти који су за краће време завршили студије, нису разматрани за ангажовање на предмету Општа књижевност 3?

3) Треба истаћи да колега Илић, иако то није неопходан услов за ангажовање на предмету, и даље нема ни један објављени (академски) рад из области у којој је ангажован, као ни неки други облик активности који би га квалификовао за споменуту позицију.

4) Такође, сматрамо да се не сме заборавити да је Александар Илић имао и контроверзну предисторију као некадашњи представник студената у Студентском парламенту Филолошког факултета. У јуну 2020. године управо поводом организације предмета Општа књижевност 3, услед изненадне смрти професорке Поповић, Илић је самоиницијативно срочио осуду проф. др Јована Попова, тадашњег управника Катедре за општу књижевност са теоријом књижевности, због наводних проблема у комуникацији са представницима студената и будућности организације предмета Општа књижевност 3. Без сагласности осталих чланова Студентског парламента, Илић је неовлашћено користио печат Парламента, не би ли озваничио овај допис. Због овог чина, избачен је из Студентског парламента, а одлука коју је неосновано потписао „у име представништа Студентског парламента Филолошког факултета”, поднета дана 26. 6. 2020. године, заведена је у Архиву Студентског парламента Филолошког факултета. Иако су се остали студенти више пута ограђивали од оваквог чина Александра Илића, он то и даље није учинио.

5) Напослетку, колега Александар Илић је постављен за демонстратора на начин којим је потпуно заобиђено Наставно-научно веће, као и Веће Катедре за општу књижевност са теоријом књижевности, без конкурса и без гласања о комисији за избор. Напомињемо и да је о незадовољству студената мејлом обавештена проф. др Милена Владић Јованов, садашњи професор на предмету Општа књижевност 3. Међутим, иако је замољена у два наврата да достави свој став поводом ове ситуације, она то и даље није учинила.

Због свега наведеног захтевамо да се одлука о његовом ангажовању поништи, те да се колеги Александру Илићу ускрати могућност даљег извођења наставе на поменутом предмету.

 

Дана 3. 11. 2020. године


Алекса Карајић    Kontaktirajte autora peticije