Захтев да се звања са професионалним статусима уврсте у правилнике о запослењу у просвети

Позивам вас да потпишете петицију где ће се студентима који су стекли звање или ће тек стећи на студијском програму Науке о музичкој уметности (модули Музичка педагогија, Музичка теорија, Музикологија и Етномузикологија) звање Мастер теоретичар уметности са професионалним статусима: Мастер музичке теорије, мастер Музикологије, мастер Музичке педагогије и мастер Етномузикологије уврсти у правилнике Министарства просвете о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника у правилницима за основне школе, основне музичке школе, средње стручне школе и Гимназије. Такође, да се у складу са компетенцијама звање са професионалним статусом нађе на свим местима на којима је носилац звања компетентан.


Никола Бараћ    Kontaktirajte autora peticije