За обустављање поступка Јавне набавке Пројектна документација-Пројекат "Израда пројектно техничке документације за изградњу регионалне депоније у Пожаревцу"

Овом петицијом захтевамо обустављање поступка Јавне набавке и проналажење друге локације за изградњу регионалне депоније.
Образложење
Сматрамо да није место за изградњу регионалне депоније на плодном пољопривредном обрадивом земљишту, на КП 1201, 1202/1 и 1202/3 у КО Кличевац, у близини водоизворишта "Кличевац", насељених места Курјаче и Кличевац, манастира Нимник и археолошког налазишта Виминацијум. На косој падини која је вишља од суседних њива и потенцијално је клизиште. На месту где ће уништити биодиверзитет, испашу пчела и лов. У близини већ постојећих загађивача ЕПС Термоелектране и Копови Костолац, на територији просторног плана за посебне намене Костолачког угљеног басена.
Уколико не обуставите поступак Јавне набавке и не одговорите нам у наредних седама дана, наше незадовољство исказаћемо и на друге начине.


Novica Arsić, Udruženje "Kličevački idol"    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Novica Arsić, Udruženje "Kličevački idol" da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...