Укинути такмичења у просвети

Подржите својим потписом укидање такмичења у просвети, јер су вишеструко превазиђена, немотивишућа, назадна. Осим што не прате промене у просвети које за циљ имају стицање функционалног знања, успеси на такмичењима дају лажну слику о реалном знању и постигнућима ученика с обзиром да предметни наставници често нису и истински ментори ученика такмичара, тајност тестова годинама је упитна, решења често нетачна, праг пролазности непотребно ригорозан, а све заједно децу одбија и кажњава и оно мало заинтересованих. Истовремено, превише пажње дато такмичењима приликом бодовања технолошких вишкова. На крају, стручност и енергија чланова стручних друштава драгоценија би била у изради годишњих стандардизованих тестова за сваки предмет 2 пута годишње, што би довело до истинске уједначености критеријума оцењивања и постигнућа ученика. Стрес Завршног био би превазиђен. Такмичарске активности преведене у пројектне биле би мотивишуће за ученике и наставнике.


Маја Радоман Цветићанин, УГ,, Читалићи "    Kontaktirajte autora peticije