Петиција за обележавање зоне школе у Малчи

pexels2.jpg

Ми, долепотписани грађани, у складу са чланом 163. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019, 128/2020 - др. закон и 76/2023) захтевамо обележавање зоне школе у непосредној близини ОШ “Јован Јовановић Змај” у Малчи.

Школа се налази на европском путу Е771 са великим интензитетом саобраћаја. Брзина кретања на овом путу одређена је прописаном брзином кретања возила у насељеним местима, која износи 50 км/ч. Међутим, сведоци смо да се на овом делу пута вози много брже од дозвољене брзине.

У складу са чланом 3. Правилника о утврђивању зоне школе ("Сл. гласник РС", бр. 41/2022) желимо напоменути следеће:

  • Ово је део пута који одређени број ђака користи приликом доласка и одласка из школе. Постоје и алтернативни путеви, али су они доста удаљенији за ученике који живе на магистралном путу или у близини њега;
  • Велики број ђака користи овај пут током великог одмора како би отишли до продавнице, која се такође налази на путу Е771, јер не постоји алтернативно место за набавку ужине. Такође, код продавнице се налази и фудбалско игралиште на којем деца често проводе време;
  • Ради се о изузетно прометној деоници коју користе возила свих облика, од мотора до теретних возила;
  • У непосредној близини школе не постоји никаква саобраћајна сигнализација која би указала на школу или ограничила брзину кретања возила;
  • Одређен број ђака су путници из околних села који свакодневно чекају аутобус на стајалиштима у непосредној близини школе, која се налазе дуж пута Е771;
  • Деца се крећу јединим тротоаром који се налази насупрот школе. Додатни проблем је што на месту где би требало да буде пешачки прелаз за школу, исти не постоји;
  • На овој деоници су учестале саобраћајне незгоде, а било их је неколико и у самој близини школе;
  • У близини школе има доста стационарног саобраћаја, због присуства ресторана, продавнице, игралишта и ауто сервиса. Велики број паркираних возила додатно отежава безбедно кретање деце до школе.

На наредној слици представљен је положај школе, зона атракције и аутобуских стајалишта у близини:

Screenshot_2024-05-24_001405.png

Иначе, село Малча се налази поред Ниша и припада Градској општини Пантелеј. У Нишу све школе имају адекватну саобраћајну сигнализацију у непосредној близини. Због тога се стиче утисак да је безбедност деце на селу мање битна од безбедности деце у граду.

С обзиром да се ради о најосетљивијој категорији у саобраћају и да је ово деоница са великим интезитетом саобраћаја разног облика, молимо Вас да ради безбедности деце поставите сву неопходну саобраћајну сигнализацију на овом делу пута.


Центар за локални развој - Малча    Kontaktirajte autora peticije