Za reformu Saveza gluvih i nagluvih Srbije (SGNS)

Kontaktirajte autora peticije

Za reformu Saveza gluvii i nagluvih Srbije (SGNS)

2013-03-21 11:09:53

Poštovani dragi gluvi i nagluvi prijatelji,

Znate dobro da naš Savez gluvih i nagluvih Srbije (SGNS) na čelu s  predsednikom Milosavom Jovanovićem (Mića) i sekretarom Radojem Kujovićem (Kujo) ne radi mnogo na boljem položaju svih gluvih i nagluvih lica u Srbiji (ima oko 30.000 gluvih i nagluvih lica) a poznato je da neki iz ministarstva rada i socijalnu politiku znaju za njihovu pasivnost i loše vođstvo socijalne politike a rejting SGNS je ravan nuli. Nema mnogo medija koji govore o uspešnosti rada Saveza gluvih i nagluvih a kamoli da mnogi gluvi ne znaju adresu tog Saveza i da nisu dobrodošli. Nismo zadovoljni profesionalnim radom tog famoznog Saveza, pa stoga  želimo reformu Saveza a to je da izbacimo Miću Jovanovića (koji je na tronu već više od 20 godina) i njegovog čoveka sekretara Radoja Kujovića. Vreme je za promenu i za bolji položaj zajednice gluvih u Srbiji!

Razlog za promenu:

Nekvalitetan rad Saveza

Predsednik Mica Jovanovic putuje po svetu i Evropi a nije doneo iskustvo u Srbiju. Vise spava na skupstinama Evropske zajednice gluvih i Svetske federacije gluvih nego sto ozbiljno shvata reforme koje se tiču gluvih i nagluvih. I drugo - Mića Jovanović ne obaveštava sve nas gluve preko Youtube ili Facebook-a šta je uradio, šta je sprovedeno itd...ama baš ništa a web sajt SGNS je najružniji u svetu i bez informisanosti, baš ravan nuli.

Radoje Kujovic više priča u prazno a teško mu ide da obezbedi gluvima socijalnu mesečnu pomoć od 50eur do 100eur bez obzira da li smo zaposleni ili ne, preko te socijalne pomoći možemo kupovati nove slusne aparate, vibracioni sat-alarm, baby alarm pa čak i da plaćamo usluge tumača po potrebi i za druge razne stvari. A Kujović zarađuje dosta novca na projektu, malo Savezu - malo za sebe zbog projekata ali ti projekti su obični i nemaju veze sa nama što se tiče boljeg položaja zajednice gluvih u Srbiji.

I da dovedemo prave ljude koji će sigurno poboljšati položaj gluve zajednice i za kvalitetan rad Saveza!

NEMAMO VREMENA DA ČEKAMO A VREME JE ZA PROMENU I ZA BOLJI POLOŽAJ ZAJEDNICE GLUVIH!

Ajde da potpišemo peticiju za bolji život zajednice gluvih u Srbiji!

 


Dušan Nikolić

Za reformu Saveza gluvii i nagluvih Srbije (SGNS)

2013-03-21 10:59:45

Za reformu Saveza gluvih i nagluvih Srbije (SGNS)

Poštovani dragi gluvi i nagluvi prijatelji,

Vi znate dobro da naš Savez gluvih i nagluvih Srbije (SGNS) na čelu predsednika Milosava Jovanovića (Mića) i sekretara Radoja Kujovića (Kujo) ne radi mnogo na bolji položaj svih gluvih i nagluvih lica u Srbiji (ima oko 30.000 gluvih i nagluvih lica) a poznato je da neki iz ministarstva rada i socijalnu politiku znaju za njihovu pasivnost i loše vođstvo socijalne politike a rejting SGNS je ravno nuli. Nema mnogo medija koji govore o uspešnosti rada Saveza gluvih i nagluvih a kamoli da mnog gluvi neznaju adresu tog Saveza i da nisu dobrodošli. Nismo zadovoljni profesionalnim radom tog famoznog Saveza, pa stoga mi želimo reformu Saveza a to je da izbacimo Miću Jovanovića (koji je na tronu već više od 20 godina) i njegovog čoveka sekretara Radoja Kujovića. Vreme je za promenu i za bolji položaj zajednice gluvih u Srbiji!

Razlog za promenu:

Nekvalitetan rad Saveza

Predsednik Mica Jovanovic putuje u svetu i Evropi a nije doneo iskustvo u Srbiji. Vise spava na skupstinama Evropske zajednice gluvih i Svetske federacije gluvih nego da ozbiljno shvata reforme koje se tiču gluvima i nagluvima. A drugo Mića Jovanović ne obaveštava sve nas gluve preko Youtube ili Facebook-a šta je uradio, šta je sprovođeno itd...ama baš ništa a web sajt SGNS je najružniji u svetu i bez informisanosti, baš ravno nuli.

Radoje Kujovic više priča u prazno a teško da obezbedi gluvima socijalnu mesečnu pomoć od 50eur do 100eur bez obzira da li imamo posao ili nezaposleni, tu socijalnu pomoć možemo kupovati nove aparate, vibracioni sat-alarm, baby alarm pa čak i plaćamo usluge tumača po potrebi i za druge razne stvari. A Kujović zarađuje dosta novca na projektu, malo Savezu malo za sebe zbog projekata ali ti projekti su obični i nemaju veze za nama što se tiče boljeg položaja zajednice gluvih u Srbiji.

I da dovodimo prave ljude koji će sigurno poboljšati položaj gluve zajednice i kvalitetan rad Saveza!

NEMAMO VREMENA DA ČEKAMO A VREME JE ZA PROMENU I ZA BOLJI POLOŽAJ ZAJEDNICE GLUVIH!

Ajde da potpišemo peticiju za bolji život zajednice gluvih u Srbiji!

 


Dušan NikolićPodeli ovu peticiju

Pomozite da ova peticija dostigne više potpisa.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook