Da se ne poseku drva iza zgrade Aleja Maršala Tita 14 u Subotici koja štite ovu zgradu, a smetaju preseljenju pristupnog puta garažama.

P E T I C I J A

    Da se promeni detaljni regulacioni plan na delu između ulica Aleja Maršala Tita, Petra Lekovića, Cara Lazara i Miloša Obilića, a koji se tiče pristupnog puta na parceli 1763/1 k.o. Stari grad, kojim se pristupa garažama zavedenim pod brojem 1763/2 i 1763/3.            Predmetni plan predviđa preseljenje pristupnog puta sa trenutnog položaja severno od garaža na parceli 1763/3, na budući položaj južno od istih garaža. Da bi se to izvelo potrebno je poseći 4 drveta stara nekoliko decenija koja stoje kao zelena barijera sa severne strane zgrade da bi zgradu na adresi Aleja Maršala Tita 14 štitila od nanosa peska sa subotičke peščare. Svakako bi i ulazi u garaže trebali biti na samim objektima preseljeni na suprotan zid što bi verovatno dovelo do oštećenja ovih objekata do granice upotrebljivosti.

Zato tražimo da se plan hitno preispita i da se pristupni put prilagodi što manjem remećenju postojećeg stanja.

„Ne lomite mi bagrenje !“ – Đ. Balašević


Daniel Drčić upravnik zgrade Stambena zajednica Aleja Maršala Tita 14 Subotica    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Daniel Drčić upravnik zgrade Stambena zajednica Aleja Maršala Tita 14 Subotica da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook