Da Ustavni sud RS usvoji Kristijanovu žalbu!

25.12.2014. godine podneli smo žalbu Ustavnom sudu zbog povreda prava iz člana 32 i 33 Ustava Republike Srbije - pravo na pravično suženje i posebna prava okrivljenog i povreda prava iz člana 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Kristijan je kao što stoji u presudi Apelacionog suda na strani 13 osuđen na ovako veliku kaznu zato što je više puta osuđivan i da Sud nije našao olakšavajuće okolnosti. Kristijan je u našoj zemlji osuđen samo jednom na 4 godine i šest meseci zatvora. Nije olakšavajuća okolnost to što je u trenutku "nameštaljke" bio oženjen i imao sina od 15 godina i to što je sad oženjen i ima malo dete. 

Osuđen je za neki paketić mešavine paracetamola i heroina u kojem nikad nije utvrđeno koliko je bilo paracetamola i koliko heroina. 

Osužen je za paketić droge koji nije nađen niti oduzet od njega, niti je na njemu nađen njegov DNK, za pištolj koji nije oduzet od njega niti na njemu ima njegov DNK???

Osuđen na osnovu iskaza maloletne Kristine Aleksić kojoj je policija zapretila da će reći majci njenoj da se drogira i koja je dala iskaz u prisustvo majke jer je bila maloletna, a kasnije u ponovljenom postupku kad je postala punoletna Sud je odbio da je sasluša ponovo iako je ostale svedoke ponovo saslušao iako je i Sud ustanovio da je u istrazi dala suprotan iskaz od onog na glavnom pretresu!

Odbio njegov predlog da se saslušaju svi svedoci koje je predložio!!!!

Ovom peticijom ne tražimo da ga SUd proglasi nevinim već da se ponovo otvori pretres i ispravno bez predrasuda ispitaju svi dokazi i saslušaju svi svedoci!