Djeca sa dijabetesom

Poštovani...

     Djeca oboljela od dijabetesa ("šećera") Tip I moraju svakog dana da mjere nivo šećera 5-7 puta. Svaki put moraju da bockaju prstiće, što djeci mlađeg uzrasta mnogo smeta. Nauka je napredovala, pa danas postoje senzori koji omogućavaju djeci da bezbolno mjere nivo šećera, bez neprijatnog bockanja prstića. Takav jedan uređaj je Freestyle Libre - revolucionarni sistem za kontrolu šećera. 

Korina1SM.jpg

    Freestyle Libre je uređaj koji ima mali senzor koji se postavlja na kožu i vodootporan je (ne ograničava kretanje osobe u nijednom pogledu). Senzor je veličine novčića od 2,oo Eur. Drugi dio uredjaja je čitač, koji je dovoljno približiti senzoru (bez ikakvog uboda) da bi se očitala vrijednost šećera u krvi. Mjerenje je moguće vršiti beskonačno puta, potpuno bezbolno. Jedan senzor traje 14 dana, posle čega se on gasi i potrebno ga je zamijeniti. Čitač prati kretanje šećera unazad 90 dana, praktično iz minuta u minut. Troškovi korišćenja ovog uređaja nijesu mnogo veći od troškova korišćenja uređaja s kojim se djeca bockaju svakog dana.

    Potpisivanjem ove peticije Vi podržavate inicijativu da Ministarstvo zdravlja Crne Gore uvrsti ovaj proizvod u redovna zdravstvena pomagala koje pokriva osiguranje korisnika istog, tako da osobe mlađe od 18 godinu dobiju ovaj uređaj na RECEPT ljekara. Ovom mjerom se olakšava rast i razvoj djece koja imaju probleme sa dijabetesom.


Duško Kovačević    Kontaktirajte autora peticije