Петиција за очување и заштиту Дунавца, Каменичке аде, Шодроша и Рибарског острва

145702006_10222800692079955_8895404824365278458_n.jpg

Петиција за очување и унапређење Дунавца, Каменичке аде, Шодроша и Рибарског острва

 

Ми дoле потписани упућујемо Влади Републике Србије и свим надлежним институцијама АПВ, града Новог Сада, јавним предузећима:

 • Залажемо се за одрживи развој града Новог Сада дуж Дунава уз поштовање закона, протокола и потписаних директива који се тичу приобаља и реке Дунав.

 • Залажемо се за очување природних и предеоних вредности, биодиверзитета и мрестилишта на водоплавном подручју Дунавца, Каменичке аде, Шодроша и Рибарског острва.

 • Залажемо се за проглашење заштићеног подручја на простору Дунавца, Каменичке аде, Шодроша и Рибарског острва са различитим зонама заштите и коришћења простора јер се ради о јединственом природном станишту од великог финансијски немерљивог значаја за локално становништво, мрест дунавских риба, одбране од поплава и урбани биодиверзитет.

 • Залажемо се за то да основна намена водоплавног подручја Дунавца, Каменичке аде, Шодроша и Рибарског острва треба да буду различите рекреативне, едукативне, спортске, научне и културне активности у складу са законом.

 • Захтевамо одлагање разматрања изградње новог моста преко Каменичке аде и приступних саобраћајница до заслужене заштите Дунавца, Каменичке аде, Шодроша и Рибарског острва пре усвајања новог Генералног урбанистичког плана Новог Сада. Стари ГУП истиче 2021. године, и неприхватљиво је гурање по сваку цену овако великог инфраструктурног пројекта под велом ГУПа који истиче.

 • Залажемо се за решавање проблема дивље градње на простору Каменичке аде и функционалном привођењу намени овог водоплавног подручја.

 • Противимо се категоризацији и коришћењу водоплавног земљишта као грађевинског јер се тиме угрожава одбрана од поплава града Новог Сада.

 • Противимо се угрожавању и измештањзу насипа уз саму обалу Дунава јер се тиме угрожава одбрана од поплава града Новог Сада.

 • Противимо се насилној урбанизацији подручја Дунавца, Каменичке аде, Шодроша и Рибарског острва.

 • Противимо се формирању вештачке веслачке стазе затвореног типа на простору Дунавца и Шодроша јер ће он функционално критично угрозити ово мрестилиште и природно водоплавно станиште у целини.

 • Противимо се постављању међународне марине на уласку у Дунавац јер би се тиме угрозио несметан улазак и излазак рибе из природног мрестилишта

 • Противимо се узурпацији јавног природног добра Каменичке аде

Петицију предлаже и позива суграђане на потпис Неформална грађанска иницијатива Дунавац Шодрош, са великим бројем ангажованих еколошких организација из Новог Сада.

Овај материјал објављен је уз финансијску помоћ Европске уније и Фондације Фридрих Еберт. За његову садржину одговорнa је искључиво Невладина организација "Свет и Дунав" и она нипошто не одражава ставове Европске уније и Фондације Фридрих Ебер.

EUzaTebe_logo_(1)4.png

#EUzaTebe #zeleniinkubator #snažnozeleno

 
Неформална грађанска иницијатива Дунавац Шодрош подржана је у оквиру пројекта #GrađaniImajuMoć од стране Aмеричке владе кроз програм УСАИД- а у реализацији Црте и партнера.

#GrađaniImajuMoć #Dunav #Danube #NoviSad #Srbija #vodnozemljište  #KameničkaAda #Dunavac #Šodroš #Ribarac 

https://www.youtube.com/watch?v=jiWYA8-GLgc

https://www.youtube.com/watch?v=fhc6O4nTbiA

https://www.youtube.com/watch?v=YBVoWfHvM_M&t=16s 

 


Daniela Stojković Jovanović, NVO Svet i Dunav    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Daniela Stojković Jovanović, NVO Svet i Dunav da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...