Петиција за очување и заштиту Дунавца, Каменичке аде, Шодроша и Рибарског острва

145702006_10222800692079955_8895404824365278458_n.jpg

Петиција за очување и унапређење Дунавца, Каменичке аде, Шодроша и Рибарског острва

 

Ми дoле потписани упућујемо Влади Републике Србије и свим надлежним институцијама АПВ, града Новог Сада, јавним предузећима:

 • Залажемо се за одрживи развој града Новог Сада дуж Дунава уз поштовање закона, протокола и потписаних директива који се тичу приобаља и реке Дунав.

 • Залажемо се за очување природних и предеоних вредности, биодиверзитета и мрестилишта на водоплавном подручју Дунавца, Каменичке аде, Шодроша и Рибарског острва.

 • Залажемо се за проглашење заштићеног подручја на простору Дунавца, Каменичке аде, Шодроша и Рибарског острва са различитим зонама заштите и коришћења простора јер се ради о јединственом природном станишту од великог финансијски немерљивог значаја за локално становништво, мрест дунавских риба, одбране од поплава и урбани биодиверзитет.

 • Залажемо се за то да основна намена водоплавног подручја Дунавца, Каменичке аде, Шодроша и Рибарског острва треба да буду различите рекреативне, едукативне, спортске, научне и културне активности у складу са законом.

 • Захтевамо одлагање разматрања изградње новог моста преко Каменичке аде и приступних саобраћајница до заслужене заштите Дунавца, Каменичке аде, Шодроша и Рибарског острва пре усвајања новог Генералног урбанистичког плана Новог Сада. Стари ГУП истиче 2021. године, и неприхватљиво је гурање по сваку цену овако великог инфраструктурног пројекта под велом ГУПа који истиче.

 • Залажемо се за решавање проблема дивље градње на простору Каменичке аде и функционалном привођењу намени овог водоплавног подручја.

 • Противимо се категоризацији и коришћењу водоплавног земљишта као грађевинског јер се тиме угрожава одбрана од поплава града Новог Сада.

 • Противимо се угрожавању и измештањзу насипа уз саму обалу Дунава јер се тиме угрожава одбрана од поплава града Новог Сада.

 • Противимо се насилној урбанизацији подручја Дунавца, Каменичке аде, Шодроша и Рибарског острва.

 • Противимо се формирању вештачке веслачке стазе затвореног типа на простору Дунавца и Шодроша јер ће он функционално критично угрозити ово мрестилиште и природно водоплавно станиште у целини.

 • Противимо се постављању међународне марине на уласку у Дунавац јер би се тиме угрозио несметан улазак и излазак рибе из природног мрестилишта

 • Противимо се узурпацији јавног природног добра Каменичке аде

Петицију предлаже и позива суграђане на потпис Неформална грађанска иницијатива Дунавац Шодрош, са великим бројем ангажованих еколошких организација из Новог Сада.

Овај материјал објављен је уз финансијску помоћ Европске уније и Фондације Фридрих Еберт. За његову садржину одговорнa је искључиво Невладина организација "Свет и Дунав" и она нипошто не одражава ставове Европске уније и Фондације Фридрих Ебер.

EUzaTebe_logo_(1)4.png

#EUzaTebe #zeleniinkubator #snažnozeleno

 
Неформална грађанска иницијатива Дунавац Шодрош подржана је у оквиру пројекта #GrađaniImajuMoć од стране Aмеричке владе кроз програм УСАИД- а у реализацији Црте и партнера.

#GrađaniImajuMoć #Dunav #Danube #NoviSad #Srbija #vodnozemljište  #KameničkaAda #Dunavac #Šodroš #Ribarac 

https://www.youtube.com/watch?v=jiWYA8-GLgc

https://www.youtube.com/watch?v=fhc6O4nTbiA

https://www.youtube.com/watch?v=YBVoWfHvM_M&t=16s 

 


Daniela Stojković Jovanović, NVO Svet i Dunav    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Daniela Stojković Jovanović, NVO Svet i Dunav da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...