Pravo na kontinuiranu zdravstvenu zaštitu VRBAS

 

 

Министарство здравља Републике Србије

Министарка проф. др Даница Грујичић

Сектор за организацију здравствене службе: 011/ 3614-890

Сектор за инспекцијске послове: 011/ 2607-874

Секретаријат Министарства: 011/ 3616-264

Немањина 22 - 26, 11000 Београд, Србија

Контакт телефони: 011/ 3616-251
Факс: 011/ 265-6548

www.zdravlje.gov.rs

 

Аутономна покрајина Војводина

Покрајинска влада

Покрајински секретаријат за здравство

Булевар Михајла Пупина 16, 21101 Нови Сад

Кабинет Покрајинског секретара

Проф. др Зоран Гојковић

тел: 021/487-43-85

Е-пошта: psz@vojvodina.gov.rs

 

Одсек за здравствену инспекцију Београд
Шеф одсека: Јелица Радуловић
Тел: 011/311-7540
Адреса: Нови Београд, ул. Омладинских Бригада бр:1
Тел: 011/311-74-24
Е-пошта: zdravstvena.inspekcija@zdravlje.gov .rs

 

 Одсек за здравствену инспекцију Нови Сад
Шеф одсека: Даница Живковић
Тел: 021/427-130
Адреса: Нови Сад, ул. Булевар Михајла Попина бр:10
Е-пошта: zdravstvena.novisad@zdravlje.gov.rs

 

Општина Врбас, општинска самоуправа
Предраг Ројевић
Врбас, Маршала Тита 89
тел: +381 21 705-990
www.vrbas.net

 

 

ПЕТИЦИЈА              

 

Поштовани. Обраћамо вам се у жељи И захтеву да се у што краћем али и разумном року реше велики и  нагомилани проблеми, у вези организације рада и осталих нерегуларности у служби “Диспанзер за жене”, а у оквиру Дома здравља “Вељко Влаховић” у Врбасу.

 

Позивамо се на следеће чланове закона о здравственој заштити: по члану 2 Закона о здравственој заштити, Право на здравствену заштиту. на чл. 8 Друштвена брига за здравље становништва. на чл.13 Друштвена брига на нивоу локалне заједнице. као И на чл 20 Начело поштовања људских права И вредности И права детета у здравственој заштити. Захтевамо да се у Диспанзеру за жене спроводе континуирани прегледи свих жена, јер  то је законом загарантовано право свих нас.

 

   ЗАХТЕВИ  

1. Општина Врбас има право на три гинеколога ( изабрани лекар за жене у диспанзеру) у примарној здравственој заштити.  

2.Обезбедити рад диспанзера у две смене што значи запослити најмање два или више  гинеколога.  

3. Утврдити на којој години су докторке на специјализацији из гинекологије и док оне не заврше, запослити хонорарно гинекологе,  да рад диспанзера не трпи.    

 

                                                             ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

Диспанзер за жене у оквиру Дома здравља “Вељко Влаховић”, нема ни једног доктора специјалисту гинекологије, Неки су отерани у превремену пензију, неки нису били идеолошки (политички)  подобни, док неки више нису могли да трпе мобинг надређених И под притиском дали отказе. Због свега наведеног И због политичког утицаја и непотизма цела установа трпи последице. Зато је  једна од последица И немање стручног медицинског кадра! А све те последице у највећој мери трпе пацијенткиње, које “зависе” од овог диспанзера. На тај начин им је ускрачено право на континуирану здравствену заштиту, редовне превентивне прегледе, одржавање трудноће И хитне прегледе.    

 


UG "POKRET ZA SVE NAS" Aranka Tešić    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem UG "POKRET ZA SVE NAS" Aranka Tešić da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...