Želimo šumu iza nasipa...

Poštovani ljubitelji Save, nasipa, šetnje i prirode,

zbog oluja koje su se desile ovog leta, šuma iza nasipa u Ul S. Sremca u S.Mitrovici je devastirana. Nažalost, veliki broj stabala je izlomljen, a veći deo njih je sasvim iskrivljen. Šuma je na toj površini od oko 15ha sađena svakih 25 godina i služila je ne samo kao zelena zona-koridor koji stvara bolji vazduh i nižu temperaturu leti i kao zaštita od vetra i poplava, nego je imala i upotrebnu vrednost, jer su na kraju životnog veka stabla bivala upotrebljena za proizvodnju papira u fabrici "Matroz". "Matroza" više nema. A šuma u Vojvodini ima jako malo, te je jako važno da se na ovom mestu opet stvori nova šuma (zeleni koridor) a ne izgrađeni prostor. Najbolje bi bilo da bude što prirodnija (ako može sa domaćim vrstama), otporna na plavljenje i vetar i bez uticaja na alergije kod ljudi (kakav imaju dosadašnje topole). Predlažemo da uprava našeg grada pribavi mišljenje Šumarskog fakulteta u Beogradu o tome kako stvoriti i kakvu šumu stvoriti na ovom mestu, prema pomenutim kriterijumima i da se onda u skladu sa tim mišljenjem krene što pre u sadnju. Uz šumu, dobro bi bilo formirati i pešačke i biciklističke staze uz obalu reke.

Ako se slažete sa ovim predlogom - da opet bude šuma a ne izgrađeni prostor, da budu zasađene različite - najbolje domaće vrste koje odgovaraju uslovima i nemaju uticaj na alergije, da uprava grada konsulutuje Šumarski fakultet, potpišite se... Hvala! Za našu šumu!DSC06844.JPGsuma2.jpg


Priroda i kultura    Kontaktirajte autora peticije