Fotografija JESTE autorsko delo!

Zahtevamo od narodnih poslanika da na sutrašnjem zasedanju glasaju protiv predloga autentičnog tumačenja člana 2. stav 2. Zakona o autorskim i srodnim pravima koji je Skupštini dostavio Odbor za ustavna pitanja i zakonodavsto. Iz teksta preuzetog sa www.b92.net: 'Usvajanjem pomenutog autentičnog tumačenja, Skupština bi prihvatila da fotografija „koja se pojavljuje i preuzima u elektronskom obliku, bez obzira da li je originalna duhovna tvorevina“ izgubi autorsko-pravnu zaštitu. Na taj način, jedino autori fotografija (od svih autora autorskih dela) bili bi lišeni autorsko-pravne zaštite.' (http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2016&mm=01&dd=21&nav_category=12&nav_id=1087778)

Drugim rečima, svaka digitalna fotografija moja ili vaša koju okačite online, i svaka digitalna fotografija koju uradi fotograf ili fotoreporter je dostupna svakome i nema nikakvo autorstvo - svi fotografi na taj način ostaju bez pravne zaštite i bez novca od kojeg žive.

"Obična fotografija a posebno one koje su u sastavu novinarskog članka kao ilustracija teksta, su rezultati sključivo mehaničke, rutinske, odnosno fizičke radnje".

U petak je na dnevnom redu Skupštine Srbije predlog Autentičnog tumačenja Zakona o autorskim i srodnim pravima po kome, u najkraćem, nijedna novinska ili stock fotografija neće uživati pravnu zaštitu kao autorsko delo. Argument za ovo je da se digitalne fotografije prave automatski, to jest da ih pravi mašina, a ne čovek, i da je fotoreporter i stock fotograf, citiram, IZVRŠILAC RUTINSKE MEHANIČKE RADNJE.

Ovaj predlog tumačenja prošao je jednoglasno na 163. sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, iako je u oštroj koliziji sa Bernskom konvencijom koju je ratifikovala i naša zemlja, kao i sa međunarodno prihvaćenim normama zaštite autorskih dela. Ukoliko tumačenje bude usvojeno, biće omogućeno neometano objavljivanje tuđih autorskih dela i zarađivanje na njima, od ekskluzivnih novinskih fotografija do stock snimaka.

Potpišite peticiju i zaustavite ovu paradu ludila i tumačenja zakona koji šteti ljudima čiji rad treba da štiti.

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem K.Popović da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook