GRAĐANSKA INICIJATIVA ZA IZMENU STATUTA GRADA BEOGRADA

Na osnovu Zakona o glavnom gradu (član 44 i 45) i Statuta grada Beograda (član 111, 112 i 113), mi niže potpisani građani ovom građanskom inicijativom zahtevamo promenu Statuta grada Beograda:

1. da se u centralnim gradskim opštinama formiraju kvartovi, a u prigradskim mesne zajednice

2. da se za finansiranje projekata u beogradskim kvartovima i mesnim zajednicama izdvoji najmanje 5% gradskog budžeta godišnje

3. da se u okviru skupština opština formira veće kvartova i mesnih zajednica

4. da beogradske opštine budu bolje organizovane i efikasnije


Čugalj Aleksandra    Kontaktirajte autora peticije