Ime novog mosta u Beogradu - major Dragutin Gavrilović

Major Dragutin Gavrilović je sa svojim pukom bio žrtvovan za odbranu Beograda u Prvom svetskom ratu. Tužna je njegova sudbina. Preživeo je odbranu Beograda iako je bio teško ranjen. Kasnije je učestvovao u Aprilskom ratu 1941. da bi ga Partizani posle oslobođenja Beograda, oktobra 1944, isprebijali do smrti.

U toku borbi za odbranu Beograda, 7.10.1915.god, oko 14.30  major Gavrilović je prikupio svoja tri voda, dva voda 3. bataljona, Sremski odred i pred kafanom "Jasenicom" izdao sledeću zapovest:

" Vojnici, tačno u 15 časova neprijatelja treba razbiti vašim silnim jurišem,

razneti vašim bombama i bajonetima.

Obraz Beograda, naše prestonice, mora da bude svetao.

Vojnici!

Junaci!

Vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja.

Naš puk je žrtvovan za čast Beograda i Otadzbine.

Vi nemate dakle, da se brinete za živote vaše, oni više ne postoje.

Zato napred u slavu! Za kralja i Otadzbinu! Živeo kralj, živeo Beograd! "