Izgradnja skate parka u Kragujevcu

Ekstremni sportovi u svetu su postali aktivni zadnje dve decenije i dostigli su ravnopravnost sa ostalim sportovima kako po brojnosti tako i po popularnosti. U našoj zemlji prvi tragovi ekstremnih sportova javili su se još pre 12 godina otprilike. Ovim sportovima se poslednjih godina pridaje sve vise pažnje, jer su postali urbana kultura mladih. U prilog tome ide izgradnja nekoliko skejt parkova u gradovima Srbije. U Kragujevcu, po ovom pitanju, nije pronađeno rešenje zadnjih nekoliko godina. Trenutno u našem gradu nema odgovarajućih mesta za treniranje ovih sportova. Vozači, kojih ima u celom gradu, u neku ruku smetaju građanima zbog buke i akrobacija koje izvode.   Skejt parkovi služe nizu javnih interesa. Primarni korisnici su vozači skejta, rolera, BMX‐a i mountain bike‐a, koji svi traže bezbedno i legitimno mesto za vežbu njihovog sporta. Osim onih koji bi aktivno koristili objekat, mnogi uživaju posmatrajući ove sportiste. Zato nov skate park treba da pruža prostor za gledaoce. Ovo uključuje ne samo roditelje nego i one koji su specijalno došli da budu deo scene. Skate park doprinosi tinejdžerima i drugima da se druže i da budu deo zajednice. Takođe, to bi bilo i jedno od mesta za buduća sportska, urbana, muzička i kulturna dešavanja. Skejt park u Kragujevcu na izvestan način bi promovisao grad u turističkom i ekonomskom smislu. Izgradnja skejt parka bi doprinela još većem razvitku ekstremnih sportova, kako u Kragujevcu, tako i u okolini.   Skejt parkovi predstavljaju idealne mogućnosti za javna i privatna partnerstva privrednih subjekata, školskih udruženja i drugih društvenih grupa koje se bave mladima s obzirom da to njima veoma koristi. Neka partnerstva mogu da podrazumevaju grupe koje bi mogle da budu donatori ili mogu da obezbede materijale za izgradnju po nižoj ceni, sponzore koji direktno doniraju opštu izgradnju ili obezbeđuju finansijsku konstrukciju za pojedine funkcije i elemente objekata skejt parka. Ciljevi finansiranja treba da budu zasnovani na detaljnoj proceni troškova kada je lokacija određena i spremna za izgradnju. Buduća lokacija skejt parka treba da bude u određenom delu grada, delimično izolovanom od stambenih objekata i naselja. Naravno ne treba da bude ni previše udaljeno od urbanog dela grada jer su ekstremni sportovi popularni kao sport gledalaca. Idealna mesta za lokaciju skejt parka bi bila u blizini postojećih sportskih terena, područja za rekreaciju ili parkova. Maja 2009. godine pokrenuta je peticija u saradnji sa Omladinom JAZAS‐a Kragujevac za izgradnju skejt parka u Kragujevcu. Akcija je trajala do jula 2009. i ovu ideju je podržalo 5000 građana grada Kragujevca. Potpisi sa peticijom se nalaze u Prilogu B. Idejno rešenje skejt parka razvili su  članovi Kluba ekstremnih sportova “BLACK LEDGE” koji se bave ekstremnim sportovima već  nekoliko godina.