Izmena Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica

U svetlu porasta vršnjačkog nasilja i krivičnih dela izvršenih od strane maloletnika, oseti se potreba za usklađivanjem pozitivnopravnih propisa Republike Srbije sa realnom situaijom u društvu.

Trenutni Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zašiti maloletnih lica (u daljem tekstu Zakon o maloletnicima) predviđa u čl. 3 st 2 da je mlađi maloletnik lice koje je u vreme izvršenja krvičnog dela navršilo četrnaest, a nije navršilo šesnaest godina. Što znači, da maloletnici do 14 godina ne postoje za Zakon, tj. za njh NEMA ZAKONA!

Isti zakon, dalje kaže, u članu 9. st 2 da se mlađi maloletnicima mogu izreći SAMO vaspitne mere (ne i kazna maloletničkog zatvora).

Nadalje, odredbe Zakona o maloletnicima koje se tiču krivičnog postupka i sankcija, ne samo da su blage i nesrazmerne učinjenim povredama zakona, već predstavljaju ismevanje oštećenih i žrtava.

 

Naša svakodnevnica upućuje da bi trebalo znatno pooštriti ovaj Zakon i pojačati efikasnost njegove primene. U tom kontekstu, predlažemo sledeće izmene:

-da se kao Mlađi maloletnik u smislu Zakona, predvidi lice koje je u vreme izvršenja krivičnog dela navršilo 12, a nije navršilo 16 godina.

-da se Mlađim maloletnicima MOŽE izreći kazna maloletničkog zatvora ukoliko je delo takve prirode ili proizvodi takve posledice, da blaža kazna ne bi bila pravična, a sve u svrhu sprečavanja vršenja budućih krivičnih dela.

-da se maloletnicima (starijim i mlađim), uz pozitivno mišljenje prihologa, psihijatra i Organa starateljstva da je maloletnik u trenutku izvršenja krivičnog dela bio sposoban da shvati značaj i težinu svog dela uz uslov da je izvršeno jedno od taksativno nabrojanih dela (teško ubistvo, nanošenje teških telesnih povreda, zlostavljanje i mučenje, silovanje, obljuba sa detetom, nedozvoljene polne radnje, razbojništvo, ... ) SUDI KAO PUNOLETNOM UČINIOCU!

-propisati da punoletni svedoci radnje krivičnog dela koju vrši maloletno lice imaju obavezu prijavljivanje istog nadležnim organima.

 

Smatramo da ako je neko sposoban za vršenje krivičnih dela, sposoban je i da odgovara pred Zakonom za njih! Odavno se pomerila starosna granica za ulazak u pubertet, i sazrevanje dece, stoga treba prilagoditi tu granicu onoj koju Zakon propisuje za krivičnu odgovornost!

 

Podržite jer je u pitanju budućnost sve naše dece!

 


Tijana Živanić    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Tijana Živanić moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...