NVO "Volonteri Crne Gore" - Kandidatura za nagradu oslobođenja Nikšića

Mi, svojeručnim potpisom izražavamo želju i građanski glas, da udruženje VOLONTERI CRNE GORE NIKŠIĆ, budu dobitnici nagrade oslobođenja Nikšića, kao podsticaj i motivaciju, za minuli i budući rad, za sve ono što su omogućili kako mladima tako i starim licima, porodicama koje žive na rubu siromaštva I djeci sa smetnjama u razvoju. Zbog toga potpisujem INICIJATIVU


Volonteri Crne Gore    Kontaktirajte autora peticije