Konstruktivni sistemi

С обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију, а на основу лоших резултата приликом полагања колоквијума и испита и  имајући у виду техничке потешкоће приликом одвијања online наставе, 

Молимо Вас да размотрите списак захтева студената треће године:

1. Да се омогући поновно полагање колоквијума свим студентима којима је то неопходно (ОАСА и ИАСА).
2. Да се број дозвољених изостанака са наставе, који по правилу износи 30% од укупне наставе (3.9 изостанака), повећа на 40%. 
3. Да се омогући увид у радове са колоквијума и испита.


Студентски парламент Архитектонског факултета    Kontaktirajte autora peticije
Facebook