Green Land Fest

Grupa Građana Grada Kruševca
"KRUŠEVAC U SRCU"
raspisuje

PETICIJU

na teritoriji grada sa ciljem da opsina Kruševac pruži podršku , pomoć i pokaze razumevanje u realizaciji projekta "Go Green" u organizaciji mladih patriota i entuziazista sa teritorije grada

Ja , dole potpisani svojom voljom podržavam inicijativu grupe gradjana da opstina grada Kruševca podrži akcije i projekte grupe građana " Green Land Fest "

 


Green Land Fest    Kontaktirajte autora peticije