Lek za sve obolele od MS-a u Srbiji

Dragi sugrađani,

U Srbiji postoji oko 8000 pacijenata kojima je dijagnostikovana bolest Multipla Skleroza. 

To je bolest, koja pacijanta koji se ne leči, polako ali sigurno, dovodi do teških oblika invaliditeta. Pogođena je uglavnom starosna grupa ljudi od 20 do 40 godina. Nešto je veći broj ženskih pacijenata, a kod muških pacijenata bolest uglavnom brže napraduje i ostavlja teške posledice. Bolest je autoimuna  - imunitet pacijenta vidi omotač sopstvenih nervnih ćelija kao strano telo i uništava ga. Nakon toga, u mozgu se javljaju "kratki spojevi" i pacijent više nema kontrolu nad delom ili funkcijama tela koje ti nervi kontrolišu. Kroz vreme, gubi se sve veći broj funkcija, i pacijenti lagano ali sigurno zapadaju u invaliditet, svakog trenutka svesni šta im se dešava.

Uzrok bolesti nije do kraja razjašnjen, i za lekovima se intenzivno traga. Za sada postoje lekovi koji značajno usporavaju razvoj bolesti, i omogućavaju tim ljudima relativno normalan život uz povremene tegobe, ali ih svrstavaju u red hroničnih bolesnika, sa znatno umanjenim šansama da jednog dana završe u kolicima ostavljeni na milost drugima.

Problem u Srbiji, što od ukupnog broj pacijenata, svega njih oko 12-13%, dobijaju terapiju, jer lekovi nisu na pozitivnoj listi RZZO (Republički Zavod za Zdravstveno Osiguranje) i nisu dostupni velikoj većini. Na taj način su oni i njihove porodice ostavljeni na milost i nemilost ovaj opakoj i podmukloj bolesti.

Zahtevi peticije:

1) Da lekovi protiv Multiple skleroze budu dostopnu svim pacijentima u Srbiji, i da budu na pozitivnoj listi RFZZO

2) Da bude omogućeno banjsko lečenje za sve obolele od Multiple skleroze na račun RFZZO

Želimo da skupimo što veći broj potpisa da bi mogli Peticiju da uputimo zvaničnim institucijama Republike Srbije, prevashodno Ministarstvu zdravlja, da bi se pokrenuli konkretni koraci, i da nam ispune zahteve.

Svojim potpisom, pomoći ćete direktno preko osam hiljada pacijenata i nekoliko desetina hiljada ljudi iz njihovih porodica.

Lekovi su dostupni. Omogućimo im da ih dobiju. LEK ZA SVE.