Da FON više ne ćuti #MaliNamJePonos #ZAMALOgDOKTORAT

Mi - dole potpisani studenti i diplomirani inženjeri Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, kao interesna grupa čija je reputacija ugrožena, obraćamo se povodom aktuelizacije afere i priznavanja doktorata ministra finansija Siniše Malog od strane fakulteta.

Nezadovoljni smo zbog činjenice da tokom 6 godina trajanja afere naš fakultet nije izdao nijedno saopštenje za javnost, niti se obratio studentima, zbog čega smo primorani da iz drugih izvora saznajemo informacije koje nas se tiču.

Kao direktno pogođena interesna strana čiji je akademski integritet kompromitovan, a stečeno znanje i ostvareni rezultati dovedeni u pitanje, osećamo obavezu da zahtevamo od fakulteta da nam se obrati i obrazloži kako odluka Nastavno-naučnog veća povodom doktorata ne urušava ugled institucije i svih nas, kao i da odgovori na navode prof. Karapandže nastale nakon izveštaja etičke komisije koji dodatno osporavaju legitimitet doktorata i rad stručne komisije.

U slučaju da reakcija fakulteta ne bude blagovremena i adekvatna po naš ugled, bićemo prinuđeni da, imajući na raspolaganju jedino informacije i zaključke iz medija, preuzmemo inicijativu i preduzmemo neophodne korake u odbrani našeg akademskog integriteta.

Očekujemo da nam se fakultet obrati do 17. maja.


Ni FON-ovci ne ćute    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Ni FON-ovci ne ćute da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...