MLADENOVAC SE GUŠI! PETICIJA ZA HITNO DONOŠENJE I RAZMATRANJE PLANA ZAŠTITE KVALITETA VAZDUHA I NABAVKA AUTOMATSKE MERNE STANICE ZA LOKACIJU KOD BIVŠE FABRIKE "PETAR DRAPŠIN" U MLADENOVCU!

  1. ALARMANTNO JE DA JE MLADENOVAC U VRHU NA LISTI GRADOVA SA AEROZAGAĐENJEM OPASNIM PO ŽIVOT I ZDRAVLJE!  Godinama unazad građani Mladenovca se žale i prijavljuju paljevine i dim sa više različitih lokacija u gradu, a najviše da iz dimnjaka nekadašnje fabrike "Petar Drapšin" izlazi gust dim, specifičnog mirisa, koji izaziva kašalj, suze i svrab u očima kao i problem sa disanjem Od posledice dužeg izlaganja opasnim česticama iz vazduha u Mladenovcu niko od stanovništva nije pošteđen uključujući ne samo ugroženenu populaciju starih i bolesnih , već to zagađenje je opasno po zdravlje dece, trudnica i mladih i radno spusobnih ljudi i žena.Kao posledica zagađenja, evidentirane su bolesti srca, moždanog udara, karcinoma i bolesti disajnih puteva. Novi dokazi ukazuju na to da zagađenje vazduha može uticati i na dijabetes i neurološki razvoj dece! Budući da u Opštini Mladenovac nije uspostavljen odgovarajući nivo merenja kvaliteta vazduha na lokaciji u blizini bivše fabrike" Petar Drapšin", to znači da u nedostatku merenja kvaliteta vazduha  ne postoji ni zakonski osnov za donošenje i sprovođenje zakonom propisanih mera  u cilju smanjenja nivoa zagađenja vazduha.U skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 36/09 i 10/13) nadležnost nad državnom mrežom za praćenje kvaliteta vazduha na nivou                       Republike Srbije ima Agencija za zaštitu životne sredine. ) Potrebna je politička volja i jasno razumevanje ljudi kojima su građani dali poverenje da shvate i uvaže da je nivo kvaliteta vazduha u Mladenovcu postao nepodnošljiv i da su život i zdravlje građana ugorženi. Kada postoji politička volja  i razumevanje problema, nabavka automatske merne stanice za merenje kvaliteta vazduha  na kritičnoj lokaciji bi trebalo da bude priorite Postavljanje automatskih mernih stanica bi bio jedan od prvih koraka u zajedničkoj borbi za jasnim, proverenim, a pre svega transparentnim informacijama o stanju kvaliteta vazduha koji udišemo.Trebalo bi da u svakom trenutku bude poznato da li u Mladenovcu postoji prekoračenje koncentracija nekih od najzastupljenijih zagađujućih materija. To se odnosi na suspendovane čestice - PM 10, PM 2,5 i PM 1,sumpor dioksid azotne okside, ugljen monoksid. .                                   Pravo na zdravu životnu sredinu je elementarno pravo svih građana i to pravo je Ustavom zagarantovano.                         Zato treba zbog ličnog zdravlja i zdravlja naše dece i roditelja da se zalažemo za  zaštitu kvaliteta vazduha u našem gradu. Postavljanje merne stanice  je jedini način za ulazak u državni merni sistem zagađenja vazduha i predstavlja pravi put od merenja  ka merama !            

Sunčica Rajković    Kontaktirajte autora peticije